Dnes je  12.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia zdravia px px px

  ČAKRÁLNA ENERGIA A SPÔSOBY JEJ HARMONIZOVANIA              

px

Vesmír disponuje energetickým potenciálom, fungujúcim na základe určitých univerzálnych pravidiel. Ľudský organizmus môžeme z tohto pohľadu chápať ako koncentráciu Univerzálneho poľa, ktorú Taoisti nazývajú Tao, Buddhisti Brahma. Univerzálnym zdrojom energie sú dva póly, a to Duch a Hmota. Spojivo medzi nimi tvorí Duša, ktorá cez ich jednotu vyjadruje stupeň ľudského vedomia. Cieľom života každého človeka by malo byť zvyšovanie úrovne vedomia, rozvíjanie sebauvedomenia, pochopenie jednoty ducha a hmoty. Najproblematickejšou oblasťou bezpochyby zostáva sféra citov a rôznych, často iluzórnych túžob a žiadostivostí.

Obrázok

Univerzálny zákon rovnováhy pomáha človeku pomocou choroby určiť správne nasmerovanie energie na vyrovnanie nerovnováhy na fyzickej úrovni. Univerzálny zákon zhody zasa potvrdzuje, že všetko, čo sa odohráva v duchovnej oblasti človeka, odrazí sa aj na jeho pozemskej úrovni. Univerzálny zákon reinkarnácie znamená, že žijeme nie jeden, ale viac životov. Uvádzalo sa to aj v Biblii do roku 553 n. l., keď cirkevný koncil v Konstantinopole neskôr vydal dekrét o vylúčení tohto aspektu z náboženskej vierouky. Podstatné nie je to, či veríme v jeden alebo viacero životov. Dôležité je žiť v prítomnom čase a v prítomnosti svojej duše. Zákon karmy okrem toho vyjadruje i to, že všetko čo vyšleme do okolia, sa k nám alebo našim blízkym určite raz vráti. Karma nie je trest, ako sa mnohí domnievajú. Pomáha nám pochopiť krajné polohy problému a nestotožniť sa ani s jednou. Dôležité je vybrať si strednú polohu, ktorá je ideálna a prináša rovnováhu. Univerzálny zákon príležitosti sa objaví vtedy, keď sa potrebujeme niečo naučiť, „vyrásť“ a zdokonaliť v súvislosti s plnením našej životnej úlohy.

Je dôležité uvedomiť si, že človek nie je iba fyzickou, ale predovšetkým je energetickou bytosťou. Fyzické telo vnímame svojimi zmyslami. Telo astrálne – psychiku a emócie, mentálne, formujúce myšlienky a kauzálne – dušu, chápeme ako jemnohmotné dimenzie ľudského bytia. Prelínajú sa a vibrujú v určitom špecifickom frekvenčnom pásme a sú bežnými zmyslami nepostihnuteľné. Prenos informácií v jemných energetických telách sprostredkováva sedem hlavných energetických centier – čakier a niekoľko menších energetických centier, rozmiestnených po celom tele. Napríklad na kolenách, rukách, chodidlách, okolo uší. Existujú odlišné názory na umiestnenie ôsmej čakry - „starchild“ sídliacej nad hlavou. Čakry sa znázorňujú ako rôznofarebné lotosové kvety. Čím je čakrový kvet rozkvitnutejší, tým viac sme spojení s energiou svojej duše a duchovnými vlastnosťami. V minulosti boli aktívne hlavne prvé tri čakry, pretože ich energia dominovala. V súčasnej dobe prichádza do čakier najviac energie z astrálneho a éterického tela. Začína sa značne aktivovať srdečná a korunná čakra. Na fyzickej úrovni sa to prejavuje zvýšeným nárastom onemocnení typu: AIDS, rakovina, poruchy imunitného systému, alergia, schizofrénia, Parkinsonova choroba a maniodepresivita.

PRÍČINA BLOKOVANIA ČAKRÁLNEJ ENERGIE

Príčinou všetkých zablokovaní energie v energetických centrách je strach. Nie je žiadnym citom, ale absenciou pocitov, presnejšie ide o popieranie pocitov. Východisko spočíva v postavení sa zoči voči vlastnému strachu a pomáha povedať si: „ Mám teraz strach, pretože ma niečo bolí. Hlava, brucho, noha a podobne. Tá bolesť je niečím iným, než strach. Bolesť je tu, či strach mám alebo nemám. Vďaka strachu nezmizne. Strach snáď iba pomáha cítiť bolesť inak“. Pokúsme sa cítiť bolesť bez svojho strachu, prijmime ju nezaujato a vnímajme posolstvo, ktoré nám telo pomocou bolesti posiela. Aby sme odstránili nedostatky, musíme najprv jasne a v celej svojej šírke prežiť túto bolesť. Tá symbolizuje nerovnováhu čakrálnej energie a taktiež „tému“ v duchovnej, jemnohmotnej úrovni, ktorej by sme sa mali venovať. Ak sa danou problematikou zaoberáme, nachádzame cestu a energeticky si otvárame danú čakru. A to je aj jeden zo samoliečiacich procesov tela, ktoré nám ponúka naša duša. Pravidelná práca s čakrami zjemňuje naše vnímanie natoľko, že pôsobí proti energetickým poruchám ešte predtým, než sa prejavia na telesnej úrovni. Ak blokádu uvoľníme včas, choroba sa vôbec neprejaví.

ZÁKLADNÁ ČAKRA

Prvé energetické centrum sa nachádza medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi človeka. Nazýva sa koreňovou čakrou a zahrňuje chrbticu, kosti, zuby, nechty, obe nohy, hrubé črevo, konečník, prostatu, stavbu buniek, krv. Ovplyvňuje činnosť nadobličiek, z hormónov tvorbu adrenalínu a noradrenalínu. Úlohou tejto čakry je vytvorenie stability, telesnej vôle byť a jej energia predstavuje pre človeka pozitívnu silu presadiť sa v živote. Ak je toto centrum v harmónii sme vitálni a veríme, že zem – pôda pod nohami je stabilná a dáva nám všetku istotu na to, čo potrebujeme k životu. Energia základnej čakry zameraná výlučne na presadzovanie individuálnych potrieb robí človeka hnevlivým, násilným a agresívnym. Život je pre neho bremenom, potrebuje sex, jedlo a rôzne druhy závislosti k zvládnutiu každodenných starostí.

DUCHOVNÝ PRINCÍP OCHORENÍ

Narušenie energetickej rovnováhy v jemnohmotných vnímame na fyzickej úrovni ako chorobu. Pri blokovaní prúdenia sily do našej prvej čakry môžeme často trpieť zápchou. Pravdepodobne žijeme v každodennom pokluse. Neprejavujeme svoje pocity, nenecháme ich vyjsť na povrch, potláčame ich zo strachu pred zlyhaním vo vzťahoch a chýba nám sebadôvera. Odmietame zbaviť sa starých myšlienok, akoby sme uviazli v minulosti. Hemoroidy vznikajú vtedy, keď telu neposkytneme dostatok času na vyprázdnenie a riadime sa výlučne hodinami, termínmi alebo potrebami ostatných. Zápal hrubého čreva znamená, že reagujeme precitlivelo voči okoliu a na prehnané nároky zo strany našich rodičov. Hnačka sa objaví, ak sa snažíme čo najrýchlejšie z tela vylúčiť stres, napätie, strach, než aby sme sa zamysleli nad vlastnou situáciou. Chladné končatiny máme pri pocite ohrozenia z vonku. Stiahneme sa do vnútra a prúdenie energie v končatinách je tak značne obmedzené. Zápal močového mechúra je strach, hnev väčšinou na partnera, ktorý prechádza do bezmocnosti vo vzťahoch . Držíme sa svojho smútku na rozdiel od toho, aby sme plávali s prúdom života. Obličkové kamene symbolizujú prehliadaný neúspech a jeho nevyjadrenie. Hypertenzia ( vysoký krvný tlak) napovedá, že sa nedokážeme uvoľniť ani v kľudnej fáze; myslíme si, že nebudeme v očiach druhých dosť dokonalí a dlhodobo neriešime citový problém. Hypotenzia ( nízky krvný tlak) je dôsledkom slabého vplyvu duše na telo; dostali sme málo lásky v detstve, pocítili sme prehru, máme pocit, že nič nemá význam, pretože sa to aj tak nepodarí. Svoj život prispôsobujeme potrebám ostatných a zanedbávame tie vlastné. Impotencia tkvie v prílišnej kontrole pocitov, a ak sa k tomu ešte pridá aj nízke sebavedomie, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi a strach z matky, dochádza k zlyhávaniu v mnohých oblastiach života. Ženský vaginizmus má korene v sexuálnom zneužívaní v detstve a dospievaní. Ženy svoju bezmocnosť a sexuálne popieranie menia na silu, ktorou uzatvoria sexuálny vchod. Panvová oblasť tak značne energeticky ochabuje a slabne.

HARMONIZOVANIE ZÁKLADNEJ ČAKRY

Prírodu možno právom označiť za jeden z najsilnejších prostriedkov pozitívne ovplyvňujúcich ľudské telo a ducha. Pozorovaním krvavočerveného zapadajúceho slnka, sedom v lotose na zemi a vnímaním jej energie, prácou s čerstvou hlinou, kontaktom s energiou stromu a jeho koreňmi pevne zasadenými v zemi, maximálne dopĺňame energiu v základnej čakre. Taktiež archaická hudba, tanec, hlboko spievaná samohláska „U“ a hudobný tón C, prispievajú k naladeniu sa na základné energetické centrum. Červená farba zmiešaná s trocha modrou dodáva duchovný rozmer nášmu základnému bytiu. Drahokamy patria k špeciálnemu typu harmonizovania. V prípade základnej čakry sa odporúča používať achát, ktorý má schopnosť rozpúšťať záporné emócie, pozitívne vplýva na činnosť rozmnožovacích orgánov, granát zasa dodáva životnú silu, zlepšuje sexuálnu energiu a vynáša ju do vyšších sfér; krvavý jaspis posiľňuje krv a vytvára pocit bezpečia v živote, červený korál vplýva na tvorbu krvi, prináša stabilitu a pružnosť, rubín prispieva k spojeniu duševnej a telesnej lásky . Z éterických vôní pôsobiacich na základnú čakru môžeme spomenúť cédrové drevo, ktoré očisťuje mozog od utkvelých predstáv a klinček, ktorý uvoľňuje nahromadenú energiu a dáva všetko na pravú mieru. Pomáha taktiež spánok na bruchu , a to desať až dvanásť hodín.

MOTTOM pre kvalitné fungovanie našej základnej – koreňovej čakry je to, aby sme sa nesnažili vždy a za každých okolností mať všetko pod kontrolou. Pretože to, čo sa nám nepáči u iných, je dokonalým odrazom našej vnútornej bytosti. Prestaňme si myslieť, že sme dokonalí a prijmime s láskou aj svoje nedokonalé stránky. Žime lepší život teraz a tu na Zemi, aj keď to niekedy nie je jednoduché. Uvedomme si svoje jedinečné miesto cíťme istotu a bezpečie. Bez pýchy a pohŕdania ku každodenným starostiam a radostiam života.

Sakrálna - krížová čakra

Rozmnožovacie centrum v oblasti genitálií ovplyvňuje činnosť panvy, rozmnožovacích orgánov, obličiek, močového mechúra, krvi, tráviacich štiav. Z hormónov riadi tvorbu estrogénu u žien a testosterónu u mužov. Úlohou čakry je tvorivé rozmnožovacie bytie, rozvoj zmyselnosti, tvorivosti, údivu a nadšenia, ďalej prirodzené splývanie s tokom života, rozvoj nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie, rodiacej sa a oplodňujúcej sily. Disharmónia vzniká nesprávnou výchovou a keď svoju sexualitu zameriavame nesprávnym smerom. Nie sme nežní k sebe a druhým, vybíjame sa rôznymi nezdravými žiadostivosťami, uspokojujeme výlučne vlastné potreby, alebo ich blokujeme a rodí sa sexuálny chlad.

DUCHOVNÝ PRINCÍP OCHORENÍ

Dráždivý tračník reaguje sa stres a bolí nás v podbrušku. Želáme si nezávislosť a uvoľnenie, ale pritom zostávame emočne závislí a zovretí. Svoje pocity si maximálne strážime, než aby sme požiadali o to, čo potrebujeme a prajeme si. Menštruácia predstavuje dokonalosť tvoriaceho, rodiaceho procesu a zrodu, je obohatením životnej sily v krížovej oblasti každej ženy. Predmenštruačné obdobie je výlučne vyhradené na opatrovanie ženskosti, avšak mnohé ženy tento okamžik prehliadajú a podliehajú rôznym zmäteným a vonkajším vplyvom. Vznikajú depresie, sklamanie, prejedanie sa, nevenovanie sa starostlivej komunikácii s vlastnou senzitivitou. Cyklus je nepravidelný, menštruácia silná, pretože slzy sklamania žien, ktoré sa nevedia tvorivo prejaviť sú veľké, neznesiteľné. Cysty sú spojené s veľkým emočným blokom z minulosti, ktorý nebol dostatočne spracovaný. Ženské priania a pocity sú nerešpektované, cítia sa bezmocné, neschopné odpustiť staré krivdy. Ich emočný rast je falošný, nesprávny. U mužov sa problémy v krížovej čakre prejavujú ochorením miešku, pretože sa hanbia za svoju sexuálnu aktivitu. Medzi úctou a láskou k druhým a k sebe by mala byť rovnováha, a tá tu pravdepodobne chýba. Prostata a problémy s ňou poukazujú na isté zanedbávanie ochrany a pocitu bezpečia v detstve. Muži si tento pocit v dospelosti vynahradzujú sexom, a to dosť chladným spôsobom.

HARMONIZOVANIE SAKRÁLNEJ ČAKRY

Pozorovanie mesačného svitu a priezračnej hladiny vody sú výbornými harmonizérmi druhej čakry. Hudba by mala byť plynúca, napríklad počúvajme alebo tancujme ľudové tance, prípadne zábavnú hudbu, alebo spievajme vokál zatvorené „O“ či hudobný tón D. Farbou druhej čakry je oranžová, a to aj vo forme potravín, bytových doplnkov a oblečenia. Z drahokamov používame karneol, pretože oživuje schopnosť prejaviť sa k opačnému pohlaviu a mesačný kameň, ktorý harmonizuje ženskú energiu. Vône ako ylang- ylang, ktorý zjemňuje ľ udské konanie a dáva mu ušľachtilosť, uvoľňuje emócie, prebúdza sebavyjadrenie a omladzuje, santalové drevo, ktoré odľahčuje ducha a unáša do tajomstiev prírody a zvyšuje spojenie s partnerom, považujeme za príjemných spoločníkov pri rozvíjaní harmonického partnerstva. Pomáha spánok v polohe embrya, a to osem až desať hodín.

MOTTOM pre druhú čakru je to, aby sme rešpektovali svoje pocity a myšlienky. V partnerskom zväzku budujme sebaúctu a slobodne vyjadrujme svoje názory a cítenie. Uvedomme si svoju úlohu v partnerstve. Načúvajme svojmu vnútornému hlasu i partnerovmu a hľadajme spoločné východisko.

ČAKRA PUPKA ALEBO SOLAR-PLEXUS

Nájdeme ju v brušnej dutine, dva prsty nad pupkom. Zahrňuje tráviace orgány, a to žalúdok, pečeň, slezinu, žlčník a vegetatívny nervový systém. Ovplyvňuje činnosť pankreasu a tvorbu hormónu – inzulínu. Úlohou tohto energetického systému je rozvoj osobnosti, spracovanie jej pocitov, zážitkov, budovanie bytia, vplyvu a moci, sily a múdrosti prameniacej zo skúseností. Ak je energia v čakre dostatočná, poznáme význam svojich pocitov a dokážeme ich integrovať do osobnostného rastu. Jednáme v súlade s prírodnými zákonitosťami, ktoré platia v našom vnútri aj vo vesmíre. Presadzovanie individuálnej moci, názoru a sily, pretože sme vnútorne nepokojní, svedčí o disharmónii čakry. Zažili sme málo uznania a teraz ho hľadáme s enormnou silou. Aj vybuchneme, hnev sa hromadí v našej pečeni, žlčníku, máme kolísavý pocit v žalúdku a cítime, že na životný boj sme ešte nedozreli.

DUCHOVNÝ PRINCÍP OCHORENÍ

Cukrovka je túžba po tom, čo by bývalo, keby... . Je výsledkom potláčania emócií a potrebou ovládať iných, čo vedie i k emočnej manipulácii. Nemáme úctu k sebe, sme dogmatickí, zaťatí. Naučme sa vyjadrovať svoje názory vyvážene a samostatne. Zápal pankreasu býva spojený so stresom, potláčanými emóciami, strachom. Ochorenie pečene vzniklo postupným ukladaním negatívnych pocitov hnevu, primitívnych emócií a popieraním týchto stresových faktorov . Žlčníkové kamene sú naukladaný hnev, pričom by sme si mali uvedomiť svoje priania a to, čo skutočne chceme. Zo srdca, nie z pocitu viny, povinnosti. Alebo, že to chce niekto iný. Vredy sú reakciou organizmu na napätie, ukladanie starostí do žalúdka, mnohokrát zbytočne. Pôsobenie adrenalínu pri strese obmedzuje zásobovanie sliznice žalúdka krvou a tráviacimi enzýmami. Toxické látky žalúdok postupne poškodzujú. Dvanástnikový vred je typický pre veľmi svedomitých jedincov, ktorí sa obávajú, že nedosiahnu očakávaný výsledok. Celiakia sa prejavuje u tých, ktorí sú neschopní vstrebávať potravu a prijímať skúsenosti, ktoré by mohli byť pre nich zraňujúce. Práve tie sú však lekciou, ktorá ich vedie k väčšej slobode a radosti.

HARMONIZOVANIE ČAKRY PUPKA

Svetlo žiariaceho slnka, kvet slnečnice, kvitnúce pole repky olejky a zrelé polia obilia sú ideálnymi pri naladení sa na našu tretiu čakru. Hudba by mala byť harmonická, dobré sú aj ohnivé rytmy, vokál otvorené „O“a spievaný hudobný tón E. Farba nech je žltá až zlato žltá. Drahokamy, ktoré je vhodné použiť sú: tigrie oko, ktoré pôsobí na vnútorný a vonkajší zrak, zbystruje rozum, dáva rozoznať vlastné chyby a učiť sa z nich, jantár dodáva teplo a nádej, očisťuje, vyrovnáva hormonálny a tráviaci systém, posiľňuje pečeň, zlato žltý topás zbavuje zaťažujúcich pocitov, dáva radosť a jasnosť myšlienok , citrín priťahuje hojnosť pri uskutočňovaní cieľov, zbavuje telo toxických látok, oživuje krv a nervovú činnosť. Levanduľa ukľudňuje, dáva potrebu usporiadať si svoj život, rozmarín napomáha prekonávať lenivosť pri potrebe konania, bergamot prináša sebaistotu, silu, sebadôveru, zmysel pre rodinu a u mužov zastavuje vypadávanie vlasov. U žien odstraňuje prejavy starnutia, regeneruje poškodené cievy a žily. Pozitívna sila sa dostavuje pri spánku na chrbte, a to sedem až osem hodín.

MOTTOM je uvedomenie si toho, že sme potrební. Ak sa chceme zmeniť, vyjadrujme pocity s láskou. Ak nám to robí problémy, začínajme vetu slovom „cítim“. Druhých nezmeníme, a preto zmeňme radšej svoj skostnatený spôsob myslenia. Naučme sa konať bez pocitu viny a strachu, že budeme sebeckí. Pomáhajme a raďme vtedy, keď nás o to žiadajú. V strese, a ak nám niečo nevyhovuje sa naučme povedať slovo nie.

ČAKRA SRDCA

Uprostred hrudi, v dolnej časti pľúc nachádzame svoje srdečné centrum. Čakra vplýva aj na krvný obeh, kožu a ruky. Riadi činnosť tymusu a tvorbu thymohormónu. Prostredníctvom rozvoja v tejto čakre nastáva aj skvalitňovanie prejavov srdca a takých vlastností, akými sú súcit, spoluúčasť, nesebeckosť, odovzdanosť, uzdravovanie, nepodmienená láska k sebe a blížnym, umenie dávať a brať.

Harmónia v srdci spočíva v našich oslobodených pocitoch, láska nás zjednocuje a čistí pocity zmätenosti, konfliktov a neistoty. V disharmónii za lásku očakávame uznanie a sme sklamaní, keď tomu tak nie je. Nežnosť a mäkkosť nás privádzajú do rozpakov, potrebujeme náklonnosť druhých. V prípade odmietnutia sa stiahneme do ulity , trpíme depresiami, sme smutní.

DUCHOVNÝ PRINCÍP OCHORENÍ

Choroby srdca spôsobuje stres a s ním spojené tvrdnutie srdečných tepien. Mnohokrát choroba odpovedá na nezmeniteľnosť situácie u človeka, pretože na seba kladie príliš veľa povinností. Alergia je svojím spôsobom neschopnosť prijať seba, ľudí a problémy s tým spojené bez napätia, stresu. Snažme sa toto všetko prijímať s pochopením a rešpektom. Rakovina predstavuje citovú disharmóniu, veľkú krivdu, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok. AIDSom sú postihnutí ľudia, ktorí nenašli v minulosti dostatočnú podporu, hodnotu vlastnej osoby a starostlivosť, čo ich maximálne oslabilo. A majú aj v sebe veľa sexuálnej viny. Únavový syndróm je spojený s extrémnou vyčerpanosťou a slabosťou. Trpia ním tí, ktorí neidú svojou vlastnou cestou a nemajú duchovnú energiu, ktorá by vstupovala do ich vnútra.

HARMONIZOVANIE SRDEČNEJ ČAKRY

Príroda a jej nedotknuté miesta, kvety a mraky ružovej farby, pričom ružová uvoľňuje napätie v srdci, klasická, sakrálna, povznášajúca hudba, vokál „a“, hudobný tón F nás zavedú do tajomstiev našej srdečnej čakry. Z farieb používame zelenú, ružovú aj zlatú. Drahokam kuncit nás spája s Univerzálnou láskou –nesebeckou, priamočiarou, smaragd priťahuje liečivú silu z kozmu na zem, zelený nefrit prináša harmóniu, kľudný spánok, múdrosť, ružový kremeň podporuje nehu, jemnosť, lieči rany na srdci, turmalín otvára a rozširuje srdce. Ružový olej maximálne dokáže zharmonizovať telo aj dušu, pomáha hľadať vyššie ideály, uvoľňuje duchovné zábrany. Pomáha i spánok na ľavom boku päť až šesť hodín.

MOTTOM pre srdečnú čakru je to, aby sme sa starali o svoje telo, lebo je posvätným chrámom. Posiľňujme u seba túžbu po skutočnej láske slovami: som milovania hodný, som láska, som milovaný... Odpusťme tým, ktorí nám ublížili. Naučme sa povedať nie, a ak sme požiadaní o láskavosť, opýtajme sa seba, či to robíme z lásky alebo zo snahy vyhovieť? Takto postupujme aj vtedy, keď máme tendenciu bez rozmýšľania povedať „áno“. KRČNÁ ČAKRA - KOMUNIKAČNÉ CENTRUM

Medzi krčnou jamkou a ohryzkom leží krčné energetické centrum. Zahrňuje hltan, hlasové ústrojenstvo, hrdlo, šiju, čeľusť, pľúca a priedušky. Ovplyvňuje činnosť štítnej žľazy a tvorbu thyroxínu. Úlohou komunikačnej čakry je vedieť sa otvorene vyjadriť, komunikovať, byť nezávislým, inšpiratívnym a prístupným k jemnejším úrovniam bytia. Tvorí sa tu most medzi myslením a tvorením. Pri harmonickom prúdení energie úprimne vyjadrujeme svoje pocity, myšlienky, poznatky aj slabosti, dokážeme mlčať a aj načúvať ostatným. Vo vzťahu k prekážkam zostávame verní sami sebe, máme vlastné nasmerovanie a všetky vyjadrovacie prostriedky sú uvážené a pravdivé. Pri disharmónii nastáva nedorozumenie medzi hlavou a telom. Zadržiavané emócie prejavujeme nepremyslením chovaním, uzatvárame sa vo svojej intelektualite a racionalizme. Ústny prejav je hrubý, vecný, studený, koktavý a hlas je silný. Upútavame svojou výrečnosťou a pod tlakom vlastných požiadaviek sa dostávame pod tlak duchovnej energie, ktorá je tak blokovaná v hlave. A v krku, ako keby sme mali hrčku, sme stiesnení, nevieme, čo chceme.

DUCHOVNÝ PRINCÍP OCHORENÍ

Problémy so štítnou žľazou sú spojené s ponížením a pocitom, že sa nikdy nedostaneme k tomu, čo chceme robiť. A že nemôžeme slobodne a tvorivo vyjadrovať svoje priania. Znížená činnosť štítnej žľazy prináša priberanie, suché vlasy, ktoré vypadávajú, zápchu, zle znášanie chladu. Sme depresívni, energetická úroveň v krčnej čakre je znížená. Potrebujeme niečo zmeniť, ale sme znechutení a sklamaní. Prijímajme podnety duše na písanie poézie, výrobu keramiky, tančenie, spev. Využívajme ruky, nohy a ústa s logickým myslením ľavej časti mozgu. Zvýšená činnosť štítnej žľazy spôsobuje chudnutie, potenie, triašku, úzkosť, búšenie srdca. Energia je používaná na nekonštruktívne činnosti. V oboch prípadoch máme veľmi veľa práce a snažíme sa vyhnúť hlbším zložkám našej tvorivosti. Zastavme sa a pozrime do svojho vnútra. Astma – „dusivá láska“ je precitlivelou reakciou na názory ostatných a svoje myšlienky považujeme za nevhodné. Nie sme schopní dýchať sami za seba, plač je potláčaný, máme pocit previnenia za to, čo sa odohráva v našom okolí. Bronchitídou nerešpektujeme výzvy svojho srdca a naše pľúca reagujú na náš smútok a úzkosť. Bolesť v krku vzniká, ak nevyjadríme niečo zo strachu pred okolím. Sebavyjadrenie a tvorivosť je zablokovaná. Otvorme svoje srdce, vyjadrujme sa s radosťou, tvorivo, hlásme sa o svoje práva a ochotne sa meňme. Zápal mandlí je nahromadeným strachom z nových možností a vlastného prejavu. Ušné problémy sú neochotou niečo počuť, túžbou po oddelení sa od vonkajšieho sveta. Zmena nenastane nepočúvaním seba a ostatných. Prijmeme vlastné obavy a vnútorný hlas, ktorý s láskou počúvame a ktorý nás posunie ďalej naším životom. Zvonenie v ušiach nás nabáda, aby sme zodvihli telefón, pretože z nevysvetliteľných dôvodov nechceme opustiť minulosť a obávame sa vykročiť vpred. Ústami prijímame nielen hmotnú potravu – jedlo, ale aj duchovnú - nehmotnú. V krku sa stretáva náš centrálny nervový systém - vôľa osobnosti ovládaný vedomím s autonómnym nervovým systémom - vôľou duše. Vezmime si sústo, ktoré môžeme rozžuť a hlavne stráviť, lebo len tak ho využijeme na rozvoj duše a nebudeme mať problémy s hornou tráviacou sústavou. Afty sú nevyslovené jedovaté slová a obviňovania, ktoré zmiznú, ak znížime nadmernú citlivosť o svoje „ja“ a aktívne vyjadríme pocity. Mentálna anorexia je spojená s viacerými čakrami, no krčná tu má veľký vplyv. Ide o prianie ostať dieťaťom naveky a nemusieť na seba prevziať žiadnu zodpovednosť. Roztrúsená skleróza predpokladá neschopnosť spracovať energiu vstupujúcu do tela. Ide tu o veľký vzdor, napätie, zaťatú úzkoprsosť, odmietanie vidieť dobro. Väčšinou je energia bunkou prijatá, no nevyužíva sa. Vôľa konať je obrovská, avšak obmedzená, rozptýlená, roztrúsená.

HARMONIZOVANIE KRČNEJ ČAKRY

Vnímanie modrej oblohy prináša posolstvo šírky oslobodzujúcich pocitov, vodná hladina a vlny očisťujú, dávajú podnet uvedomiť si skryté emócie a dojmy. Meditačná a sakrálna hudba, vokál E a spievaný tón G, svetlo modrá, strieborná aj zeleno modrá farba majú energiu potrebnú na pozitívne naladenia sa na krčnú čakru. Používame akvamarín, ktorý povzbudzuje komunikáciu, tyrkys , ktorý priťahuje pozitívnu energiu a chráni dušu pred negatívnou. Chalcedón harmonizuje štítnu žľazu, inšpiruje k vyjadrovaniu pocitov pomocou slova a písma. Šalvia rozpúšťa usadeniny v ústach, očisťuje miechu pri ochrnutí, uvoľňuje prejavy emócií, eukalyptus robí výpoveď jasnou, otvorenou, inšpiratívnou. Pomáha spánok na oboch bokoch, štyri až päť hodín.

MOTTOM pre krčnú čakru je vyjadrovať svoje pocity aj vtedy, keď sa nám to zdá strašne zložité. Skúsme si to, čo chceme povedať, najprv napísať. Ostatní nemusia intuitívne cítiť to, čo si prajeme. Aj keď mnohokrát vyzeráme na tých, ktorí pomoc nepotrebujú, dajme okoliu na vedomie svoje prianie aj zraniteľnosť. Venujme sa písaniu, spevu, tancu, práci v záhrade, v kuchyni, výrobe keramiky, výtvarnému umeniu. PRÍKAZOVÁ ČAKRA - ČAKRA VNÚTORNÉHO OKA, OKA MÚDROSTI, TRETIEHO OKA

Nad koreňom nosa v strede medzi obočím sídli naše príkazové centrum. Zahrňuje malý mozog, časť nervového systému, uši, nos, dutiny, oči, čelo, obličaj. Ovplyvňuje činnosť hypofýzy a z hormónov vazopresin. Čakra rozvíja funkcie poznania, intuície, vnútorných zmyslov, našu duchovnú silu, projekciu vôle, prejavenie sa vo svojej pravej podstate. Rozvíja ľudské vedomie i mimozmyslové poznanie hlbokých filozofických právd. Predstavy sa spontánne uskutočňujú, intuícia a vnútorné videnie otvárajú cestu k jemnejším rovinám skutočnosti. Ak je čakra v disharmónii, myslenie je racionálne. Nedovolí človeku vytvoriť si celkový pohľad na svet, integrovať vlastné myšlienky a pocity do vesmírnych súvislostí. Duchovné poznanie považuje za nerealistické, vedecky nedokázateľné. Je manipulovateľný silou myšlienok iných s cieľom ich vlastných mocenských schopností .

DUCHOVNÝ PRINCÍP OCHORENÍ

Tlak v hlave nám vytvárajú starosti, pretože nám prerástli cez hlavu. Tlak na šiji a pleciach, kde sme si naukladali viac ako vieme uniesť, je neznesiteľný. Prehliadame svoju intuíciu, sme nepružní, tvrdohlaví. Zastavme sa a zvážme zbytočné bremená, ktoré nesúvisia s našou zodpovednosťou. Migréna je odpoveďou na prílišnú svedomitosť a zodpovednosť za cudzie problémy. Sme znechutení z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, máme sexuálne obavy. Naučme sa správať spontánne a uvoľnene. Krátkozrakosť vzniká pri obave pozrieť sa na budúcnosť. Ďalekozrakosť zasa poukazuje na to, že žijeme väčšinou z minulosti a sústavne myslíme na budúcnosť. Obávame sa prijať prítomnosť a pravdu, ktorá sa deje momentálne pred našimi očami. Zelený zákal vzniká, keď máme veľmi obmedzené videnie, sme netolerantní k potrebám ostatných a odôvodňujeme to osobným utrpením. Zákal, pri ktorom očná šošovka mení tvar, aby sa prispôsobila naznačuje skutočnosť, že život sa zdá byť pre nás nezaujímavým a pohľad do budúcnosti pochmúrnym. Astigmatizmus alebo asymetrické zakrivenie rohovky na oboch očiach, učí človeka používať „tretie oko“, intuíciu – rovnováhu, pretože máme strach skutočne vidieť seba samého. Škvrny – červené bodky v zornom poli sú negatívne emócie, závisť, ľútosť; pomáha odstránenie čiernych myšlienok, čím začnú miznúť aj škvrny. Sinusitída je reakciou a alergiou na konkrétnu osobu a spôsobuje ju aj celková nerovnováha imunity. Výtok z nosa a nádcha sú slzy, ktoré neboli vyplakané. Máme pocit hnevu z nevyjadrenia vlastných predstáv. Cesta vpred sa zdá byť nejasná, pomáha dokonalejší prístup k svojim pocitom a vylúčenie dráždivých momentov z okolia.

HARMONIZOVANIE INTUÍCIE

Nočná obloha plná hviezd a jej nekonečný priestor dáva harmóniu nášmu duchovnému rastu. Z hudby tieto vibrácie získame pomocou klasickej tvorby, kozmických zvukov, vokálu I, spievaného tónu A, pretože nás to uvoľňuje k výšinám. Indigovo modrá, fialová ale aj žltá farba posilňujú energiu v šiestej čakre. Lapis lazuli posiaty zlatými zrnkami pyritu pripomína nočnú oblohu, indigovo modrý zafír otvára dušu pre prijatie večných právd, tmavo modrý sodalit prečisťuje rozum a vedie k čistému mysleniu oslobodenému od zafixovaných myšlienok. Z vôní sú to mäta, ktorá osviežuje ducha a vitálnu silu a jazmín, ktorý odľahčuje zemitosť človeka a nalaďuje ho na intuíciu . Spánok by mal byť bdelý, aspoň štyri hodiny.

MOTTOM pre našu intuíciu by mala byť viera v prvú myšlienku – intuitívnu. Tá druhá je obvykle inštinktívna. Na situácie sa pozerajme s nadhľadom, z pozície Univerzálneho Ja. Neopakujme donekonečna tie isté chyby a svet vnímajme ako miesto neohraničených možností. Počnúc modrým morom a končiac nočnou oblohou“.

KORUNNÁ ČAKRA

Nachádza sa tesne nad hlavou. Zahrňuje lebku a veľký mozog, ovplyvňuje činnosť epifýzy a tvorbu hormónu serotoninu. Úlohou čakry je dovŕšenie najvyššieho poznania priamym vnútorným videním a zjednotenie s najvyšším - Univerzálnym vedomím. Harmónia v tejto čakre predpokladá, že telo, myseľ a duch sú v jednote. Uskutočňujeme Stvoriteľov zámer, duchovným princípom je naše jednoduché Bytie, uvedomujeme si samých seba vo svojej prirodzenosti. V prípade disharmónie je čakra uzavretá a strach nám nedovolí otvoriť ďalšie čakry. Pociťujeme nezmyselnosť prežitého obdobia, bojíme sa smrti a utekáme z reality. Nachádzame si rôzne aktivity a nové zodpovednosti, čo môže privolať chorobu. Tá nás prirodzene núti oddychovať a vypočuť si hlas duše – posolstvo ducha.

DUCHOVNÝ PRINCÍP OCHORENÍ

Depresia je spôsobená stratou zmyslu života. Obviňujeme rodičov a druhých z vlastnej depresie. Uvedomme si, že okolnosti duchovného rastu sme si zvolili sami. Parkinsonova choroba postihuje tých, ktorí pri myslení strácajú motiváciu. Spoliehajú sa na rodinných príslušníkov, ktorí majú urobiť všetko za nich. Majú strach, intenzívne potrebujú všetkých a všetko ovládať. Schizofrénia nám nedovolí žiť v racionálnom svete; podnety sú nespracované, nastáva skrat medzi pravou a ľavou časťou mozgu. Epilepsia je narušenie stability medzi duchom a hmotou. Ide často o pocit prenasledovania, zavrhovanie života, obrovský vnútorný boj a násilie proti sebe. Senilná demencia spočíva v strate súdnosti, pamäti, logického myslenia, emočnej nestability, nespavosti a niekedy aj úplnej strate integrity.

HARMONIZOVANIE KORUNNEJ ČAKRY

Vysoké vrchy v blízkosti neohraničenosti neba, tichosť a úplné odosobnenie sa od každodenných starostí nás spája s našou siedmou čakrou. Jedine ticho otvára božské tóny, z farieb je to zlatá, fialová a biela, ktorá je spektrom všetkých farieb a integruje rôzne roviny bytia do vyššieho celku. Pôsobením ametystu zaniká strach a nepokoj, vedie nás to k inšpirácii a večnosti, horský kryštál podporuje duchovný rast a uvoľňuje negatívne emočné bloky. Kadidlová vôňa sa používa pri náboženských obradoch, povznáša ducha, očisťuje negatívnu energiu. Lotosový kvet nesie posolstvo a pozdvihuje dušu na cestu k Univerzu. Pozitívnu silu – transcendentálnu dosahujeme bdelým spánkom.

MOTTOM pre posilňovanie energie v siedmej čakre je cvičenie, pri ktorom dovolíme energii Univerzálneho Ja vstúpiť do našej korunnej čakry. Potom ju prenesme dole k základnej čakre a nechajme pôsobiť v každej bunke nášho tela. Nakoniec ju presuňme nohami do zeme a predstavme si, že vstupujúca a vystupujúca energia sa vzájomne prelínajú a spoločne stúpajú k Vyššiemu Ja“.