Dnes je  13.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia zdravia px px px

  PÄŤ ŽIVLOV PODĽA FENG ŠUEJ                            

px px
Obrázok

Podľa čínskej energetickej teórie je každá vec vo vesmíre vytvorená na základe kombinácie piatich živlov- energie dreva, ohňa, zeme, kovu a vody. Systém týchto elementov slúži na to, aby sme pochopili dokonalý priebeh prírodných cyklov sveta.  Element je zároveň formou energie so špecifickými kvalitami a pocitmi. Prislúcha mu farba, ročné obdobie, geometrický tvar či materiál. Determinuje psychologické a interpersonálne aspekty ľudského života.
Prácu so živlami považujeme za ekologický prvok, na základe ktorého nastoľujeme prirodzenú rovnováhu medzi človekom a prírodou.

Živly „prúdia“ v žilách každého z nás. Veď nie nadarmo sa hovorí, že „ človek je vo svojom živle, keď“... Živel určíme podľa dátumu narodenia. Prezradí nám mnoho o našej energetickej, teda živelnej databáze. Dá návod na zlepšovanie zdravia, spôsobu relaxácie, vyhliadok na vhodnejšie zamestnanie či vytváranie harmonickejších medziľudských vzťahov.


ŽIVLY A KOLOBEH SLNKA

Živly sa striedajú počas roka v závislosti na činnosti Slnka. Slnko na východe prináša odlišnú energiu, ako na západe. Prebúdzaním sa do slnečného rána pociťujeme vplyv živlu drevo, energia začína stúpať nahor. Keď sa slnko presúva na juh oblohy, vyžaruje najsilnejšiu energiu. V čase obeda sme plní energie, vládne živel oheň. Lúče sa pohybujú všetkými smermi, ako oheň. Odpoludní svietia slnečné lúče na juhozápade, rozdávajú menej energie. Je pokojnejšia a vytvára priestor pre prácu slnka na západe. Vyzerá to tak, ako keby sa slnečná energia strácala, ona však prúdi do zeme a spevňuje sa. Chystá podmienky pre energiu kovu , ktorý spôsobuje mierny chlad k večeru. Po západe slnko prechádza na sever. Prichádza noc - typická pre prvok voda. Cítime sa unavení, bez energie, oddychujeme. Pod zemou sa však odohrávajú veľké zmeny, pod ľadmi prúdi silný prúd vody.

Toto je podporný energetický kolobeh piatich prvkov alebo cyklus tvorby, ktorý si môžeme vysvetliť aj na ďalšom príklade. Drevo živí oheň, pretože bez neho nemôže horieť; oheň vytvára popol – výživnú látku pre zem, v ktorej sa nachádzajú rudy, kovy a nerasty; kov tavením mení svoju konzistenciu na kvapalnú a je tak v harmónii s posledným so živlov – vodou. Tá je dôležitou súčasťou pre rast dreva. Tvorivý cyklus sa uzatvára, aby sa mohol opäť začať večný kolobeh prúdenia energie.

KONTROLNÝ CYKLUS ŽIVLOV

Okrem podporného cyklu existuje aj cyklus kontroly, ktorý poskytuje informácie o prvkoch v dozornom vzťahu. Ale aj tu platí istá vyváženosť. Ako prebiehajú fázy premeny v tomto cykle? Drevo kontroluje zem, pretože strom svojimi koreňmi odoberá zemi živiny, rozrušuje ju. Oheň má kontrolu nad kovom, dokáže ho svojou teplotou roztaviť a meniť tak jeho tvar. Zem má nadvládu nad vodou, hrádze vodu zadržiavajú a korytá ju udržiavajú pohromade. Kov má moc nad drevom, sekera ho triešti na menšie kúsky, deformuje ho. A nakoniec, voda hasí oheň, má nad ním kontrolu a obrovskú moc. Čo je dôležité, feng šuej používa na zharmonizovanie deštrukčného vzťahu dvoch prvkov doplňujúci, podporný živel. Napríklad komplikovaný vzťah dreva a ohňa zmiernime použitím prvku voda a všetkým čo s ňou súvisí. Zem a drevo sú v konflikte, pričom pomôže oheň ako vyrovnávajúci činiteľ. Drevo a kov tvoria riskantnú dvojicu, preto vyskúšajme zakomponovať  energiu vody. Oheň a kov tvoria nevyvážený vzťah, zmierniť ho pomôže prvok zem. Drevo je nápomocné pri konflikte ohňa a vody, kov zasa pri nevhodnom spojení prvkov zem a voda.

OSOBNÝ RAST PODĽA ŽIVLU DREVO

S prichádzajúcim jarným obdobím sa prebúdza nielen príroda, ale aj my. Oveľa intenzívnejšie vnímame rast trávy,  prvých kvietkov a teplejšie lúče slnka, ktoré nás napĺňajú vitalitou a šťastím. Vládne prvý zo živlov v cykle – drevo, o ktorom bude reč. O ľuďoch narodených v živle drevo platí, že sú veľmi kreatívni a ich spôsob myslenia odzrkadľuje tvorivý prístup k problému. Myseľ je pružná, rozhodnosť dokonalá, a to v konaní počas celého života. Ak je energia dreva potláčaná, objavuje sa občasná agresivita, pýcha, chlad, obava z intimity, idealizmus. Vtedy je dobré si zachovať pokoj a rozvahu, venovať sa odporúčanému druhu relaxácie, masírovaniu meridiánov pečene a žlčníka na vnútorných a vonkajších stranách nôh, cvikom podporujúcim ohybnosť tela, lebo tá vplýva na ohybnosť celého myslenia a konania.

Podľa čínskej medicíny vieme, že energia prúdi po meridiánových - energetických dráhach tela. Na akýkoľvek ľudský problém by sme sa mali preto pozerať ako na nerovnováhu jin -jang činiteľov v meridiánoch. Orgány z tohto pohľadu pracujú v pároch, v prípade živlu drevo sa stretávame s činnosťou pečene a žlčníka. Teraz na jar sú tieto orgány preťažené po zime ťažkou skladbou stravy, deficitom pohybu, malou dávkou slnka. Ich regeneráciou druhotne regenerujeme aj činnosť nášho väziva a zraku. Pre ľudí so živlom drevo je typický krik a hnev a negatívne emócie si zvyknú „ukladať“ práve do spomínaných orgánov. Vo všeobecnosti platí, že keď sa hneváme, naša pečeň žlčník nepracujú v rovnováhe. Harmóniu môžeme dosiahnuť prioritnou chuťou dreva, a to kyslou, za pomoci fytoterapie, masírovaním meridiánovej dráhy pečene a žlčníka, správnou skladbou stravy, vhodným druhom športu a relaxácie. A predovšetkým, pozitívnym prístupom k sebe a okoliu.

ŽIVEL DREVO VO VZŤAHOCH

Feng šuej prináša dokonalú pomôcku na harmonizovanie medziľudských vzťahov. Je ideálne, ak sa ľudia v rámci svojich živlov vzájomne posilňujú a podporujú. Ako to všetko vlastne v reálnom živote funguje?

Drevo je s drevom v harmónii a partneri narodení v tomto znamení majú stále čo robiť. Sú aktívni, radi sa zúčastňujú na rôznych záležitostiach, pomáhajú a podporujú svojho partnera v práci a pri vlastnom zdokonaľovaní. Vtedy sa vlastnosti oboch partnerov znásobujú a oni podnikajú spolu v mnohých oblastiach života. Pre nezainteresovaných sa môže zdať, že ich tempo je príliš rýchle, ale im to vyhovuje a sú spokojní, tolerantní, pripravení jeden druhému pomáhať. Drevo dodáva stabilitu temperamentnému ohňu, energia a entuziazmus ohňa pôsobia na drevo motivačne a podnecujú k väčšej ctižiadostivosti. Partneri s touto konšteláciou živlov sú plní optimizmu, radi pozorujú svet okolo seba a skúmajú nové možnosti rastu v rôznych oblastiach života. V prípade komplikácií používame prvok voda, doplnky v modrej, prípadne čiernej farbe. Drevo so zemou žije komplikovane, pretože strom svojimi koreňmi zemi odoberá vodu a vysušuje ju. Drevo chce predovšetkým rásť, je maximálne progresívne, komunikatívne, rozpínavé. Zem sa správa oproti tomu dosť opatrne, uzavreto, uprednostňuje stabilitu. V prípade, že každý z dvojice ustúpi a otvorene hovorí o svojich pocitoch, môže sa vzťahu začať dariť. Žiaľ vieme, že sa niekedy veľmi ťažko dosahuje tento stav, a tak vznikajú hádky. Odporúčame páru použiť energetickú silu ohňa. Spojenie dreva s kovom je riskantné  a obaja partneri chcú vo vzťahu dominovať. Skalopevne presvedčení, že práve ich spôsob plnenia úloh je ten najlepší. Drevo očakáva súdržnosť, ľudskosť, kým kov si zachováva radšej typicky chladný a ctižiadostivý odstup. Prichádza pocit osamelosti, rozčarovania a frustrácie najmä u partnera – dreva, usilujúceho sa o spoločenský život. Pri tejto konštelácii je dobré, aby si kov uvedomil svoju zodpovednosť a naučil sa rozvíjať v sebe pozornosť a zhovievavosť. Drevo by sa tu malo na prvom mieste naučiť odhodlane brániť tak, aby to nenarušovalo jeho osobnosť. Keď kov ustúpi a stotožní sa s predstavami dreva, môže vzťah dobre fungovať. Na vyváženie vyskúšajme použiť prvok vodu.

Drevo potrebuje vodu, ktorá ho vyživuje, podporuje jeho rast, ale nechápme to ako otrockú prácu. Táto osudová úloha, ak je dobre pochopená, prináša zo strany vody voči drevu súcit. Ten do určitej miery rozvíja u dreva osobnostné kvality a lepšie vyjadrovanie. Voda poskytuje drevu stabilitu a pevnosť. Ona zasa získava pri dreve cit pre cieľavedomosť. Partneri sa takto cítia zviazaní akýmsi neviditeľným putom, čo je prospešné pre oboch.

Kompletný návod na šťastný partnerský život neexistuje. Existujú však rôzne možnosti vlastného zdokonaľovania. Študujme napríklad prácu živlov v cykloch alebo princíp pakuy, teda schému rozloženia pôdorysu na deväť dôležitých oblastí nášho života. Pre drevo je typická hravosť. Ľudia so živlom drevo potrebujú originálny priestor, naplnený rastlinami. Spája sa v ňom umenie s hráčskym inštinktom. V súlade s nežnou maznavou povahou, ponúka priestor dreva voľný a na detaily zaujímavý pohľad. Inšpiratívne pôsobia voňavé šatky, rozmanité rekvizity zvádzajúce na neviazané hry, predmety s tečúcou vodou a živá, rytmická hudba. Vyhovujúce sú sviečky a s nimi spojená nežná a hrejivá nálada.

VYUŽITIE ENERGIE DREVA

Od nepamäti drevo pre človeka predstavovalo základný prírodný produkt potrebný na prežitie. Dnes  sa stretávame hlavne s výrobkami z tohto materiálu, doplnkami do domácnosti či vo forme rôznych prírodných vláknin, bambusu alebo korku. Základnou farbou dreva je podľa feng šuej zelená so všetkými svojimi odtieňmi. Za typické tvary sa považujú vysoké, obdĺžnikové, stĺpovité, čo pozorujeme na tvare stromov v prírode. Pracovať v priestoroch s pôdorysom spomínaných tvarov sa preto odporúča práve ľuďom narodeným v živle drevo. Ideálne sú aj miesta spojené s  rozvojom a pestovateľskými aktivitami, oblasti s používaním ovocia, zeleniny, liečivých bylín, drevín, kvetov. Odporúčajú sa sanatóriá, ozdravovne, ktoré prinášajú regeneráciu a nárast energie. Vhodné sú umelecké ateliéry, nakladateľstvá, médiá, v ktorých sa používa drevo ako druhotná surovina.

Postupne sa dozvieme o činnosti živlov oheň, zem, kov a voda. Nezabúdajme, že všetky živly majú v našom živote svoje nezastupiteľné miesto. Pomáhajú nám dôkladnejšie pochopiť seba, ako prirodzenú a neoddeliteľnú súčasť prírody. Využívajme prednosti svojho živlu a objavujme kvality ostatných živlov. Iba tak sa náš náš život naplní farebnejšími a inšpirujúcimi lúčmi.