Dnes je  27.01.2020                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia človeka px px px

  EKOLÓGIA DUŠE A NOVÝ STAV VEDOMIA     

px

Ľudská bytosť je založená na emocionálnom prežívaní a iba človek dostal možnosť prejavovať sa vo vesmíre láskou a jej odtienkami. Už dlhšiu dobu svet prežíva emocionálnu krízu, pretože sme začali vo svojom živote uprednostňovať silu matérie a rukolapných dôkazov. Každý z nás má svoju životnú púť na tejto planéte a rozhoduje o tom, ako bude po nej kráčať. So strachom, alebo s láskou? Mala by to byť cesta srdca, vtedy je radostná a posilňuje duchovný vývoj. V prípade, že na ceste strácame jej zmysel, donúti nás to život prehodnotiť a zamyslieť sa nad svojimi emóciami a myšlienkami. Pretože náš osud, to sú predovšetkým naše myšlienky a city. Je to naše podvedomie s informačnou energetickou štruktúrou, ktorá má tendenciu ako časť smerovať k celku – Univerzu.

Obrázok1

Dokonalosť podvedomia

Už starí grécki lekári ako Eskulapos či Hypokrates vedeli čo to o existencii takzvaného vnútorného rozumu. Zigmund Freud písal o ľudskom rozume a vyčlenil niekoľko jeho vrstiev. Napríklad ego, id, super ego a podvedomie a pridelil im aj patričnú funkciu. Neskôr sa stretávame s inými modelmi, ako psychoanalýza, behaviouristický model, transakčná analýza a podobne. V súčasnosti psychoterapeuti a psychológovia definujú ľudský rozum ako celok, ktorý možno symbolicky rozdeliť na dve časti, a to vedomý a podvedomý rozum. A každý z nich má možnosť myslieť samostatne. Ale pretože je človek celostná osobnosť, delenie je naozaj iba symbolické. Najdôležitejšie pre nás však je zaoberať sa podvedomím, ktoré je súčasťou nevedomej a nepoznanej časti človeka. Podvedomie vníma samotnú realitu a dokonca obsahuje informácie o akomkoľvek mieste vo vesmíre. Podobá sa ponorenej časti ľadovca, je podstatne väčšie ako vedomie a je pred nami akoby ukryté.

Obrázok2

Funkcie podvedomia

Podvedomie má svoje funkcie, pričom jeho hlavnou úlohou je vytváranie a udržovanie modelu sveta. Čo to znamená? Práve podvedomý rozum, za pomoci určitého programu, vytvára pre každú ľudskú bytosť unikátny model reality. Nie je dôležité, kde sa nachádzame a čo robíme, ale to, aby náš vnútorný rozum bol bdelý, bol našim ochrancom. Podvedomie totiž za pomoci mozgu, centrálneho a periférneho nervového systému kontroluje všetko, čo sa odohráva v našom organizme. Druhou dôležitou funkciou podvedomia je vytváranie osobného príbehu, čiže osudu. V podvedomí sa uchovávajú všetky informácie o našom živote a živote našich predkov. Dospievaním zbierame skúsenosti a náš vedomý vzťah k okoliu sa mení. Avšak podvedomie môže zastávať názory, ktoré sa vytvorili ešte na začiatku života. Preto je občas dôležité prehodnotiť osobný príbeh a zmeniť podvedomý vzťah k mnohým udalostiam minulosti.

Obrázok3

Vedomie a podvedomie v harmónii

Podvedomý rozum vníma všetky informácie doslova. To znamená, že ak napríklad povieme na nejakú udalosť alebo človeka, že sa nám z toho „ dvíha žalúdok“, robíme všetko preto, čo skôr či neskôr spôsobí jeho ochorenie. Podvedomie má schopnosť samostatne riešiť to, akú informáciu nám predloží či pri tom niečo vynechá, prípadne zovšeobecní. Ale robí to podľa našich pozitívnych zámerov. Všetky naše ochorenia a stresy sú výsledkom nesúladu medzi vedomými prianiami a podvedomými zámermi. Naše podvedomie vie o našich zámeroch omnoho viac než si myslíme. A pamätá si aj to, že podvedomie je priamo spojené so samotnou realitou – vesmírnym procesom evolúcie. Udržujme svoj vedomý a podvedomý svet v rovnováhe. V opačnom prípade prichádza choroba, ktorá sa považuje za silu. Vesmírnu silu, ktorú môžeme pozitívne využiť na ďalší osobný duchovný rast.

Obrázok4

Ochorenie ako prostriedok rovnováhy

Základným zákonom života je udržovanie homeostázy, teda rovnováhy. A každý z nás sa podľa vnútorných zákonov snaží o dosiahnutie harmónie. Samozrejme, že v súčasnosti sa tento súlad dosahuje oveľa zložitejšie, ale je to naša dôležitá úloha. Choroba je iba znamením porušenia rovnováhy a ak jej nevenujeme pozornosť, tlmíme ju chemickými liekmi, podvedomie bolesť zväčší. Podvedomie totiž stále a za každých okolností sleduje naše dobro a pozitívny cieľ. Chovajme sa k ochoreniu s láskou a úctou. A skôr než pristúpime k vyliečeniu, zmeňme svoj vzťah k chorobe. Prevezmime zodpovednosť za svoje ochorenie a obráťme sa do svojho vnútra. Tam sa nachádzajú odpovede na všetky naše neduhy. Aj napriek tomu, že klasická medicína zohráva dôležitú úlohu v prevencii ľudských ochorení, je potrebné vytvárať nový prístup k človeku a preňho nebezpečným ochoreniam. Pátrajme po príčinách ochorenia a vytvárajme nový stav vedomia - stav zdravého ducha. Pestujme ekológiu ducha, ktorá je zárukou ekológie planéty ako takej.

Obrázok

Rešpektujme vesmírne zákony

V prípade, že trpíme ochorením, náš podvedomý rozum nás upozorňuje na to, že v našom podvedomí sa nachádza taký model správania a myšlienok, ktoré sú v rozpore s vesmírnymi zákonmi. Aby sme sa vyliečili potrebujeme zistiť, aké sú naše myšlienky. Pretože základnými príčinami akéhokoľvek nášho zdravotného problému je nepochopenie cieľa, zmyslu a predurčenia svojho života. Potom nechápeme a nedodržiavame vesmírne zákonitosti a nakoniec, prechovávame negatívne myšlienky, city a emócie vo svojom podvedomí a vedomí.

Ak vás téma nového prístupu k chorobe a duchovnému vývoju zaujala, tešíme sa na vás v Regeneračnom centre „Ľudmila“. Pokúsime sa spoločne nájsť príčinu vašich problémov a čo je najdôležitejšie, začneme pestovať ekológiu vášho duchovného rastu. Toto je princíp ozdravenia človeka ako duchovnej a dokonalej bytosti žijúcej a tvoriacej na tejto planéte.