Dnes je  12.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia prostredia

Pre harmonizáciu prostredia je veľmi dôležité svetlo - osvetlenie. Vhodné osvetľovacie telesá, ktoré vyhovujú svojou svietivosťou a dizajnom princípom Feng Šuej nájdete v predajniach firmy Movyrob, www.movyrob.sk.

px px

  PRINCÍPY FENG ŠUEJ                            

px px
Obrázok

Základom každého života je prúdenie energie, ktorú Číňania nazývajú čchi, Japonci ki, v Indii jej hovoria prana. Na Západe sa čchi chápe ako životná sila, duch či atmosféra alebo nálada. Čchi sa nachádza v organizme, rastlinách alebo budovách a prenáša sa vetrom, vodou, slnečnou energiou, svetlom a zvukom. Prúdi celým vesmírom, dokonca i pevnými materiálmi. V priestore sa pohybuje hlavne cez otvory, ako sú okná a dvere. Mení sa v závislosti na striedaní dňa a noci, mesiacov či rokov. Ideálne je ak čchi prúdi kľudne a bez prekážok. V opačnom prípade vzniká zablokovaná energia v priestore alebo organizme, teda nerovnováha. Rovnováha je merítkom i pôsobenia dvoch síl, a to jin a jang. Všetko vo vesmíre funguje na princípe týchto protikladných, ale navzájom sa doplňujúcich kvalít, ktoré neexistujú nezávisle a vzájomne sa priťahujú. Jin – to je pasivita, prijímanie, ticho, tma, ženská energia, vnútro. Jang symbolizuje aktívnosť, veselosť, hlasitosť, tvrdosť a mužskú energiu.

Okrem práce s energiou čchi a jin – jang, feng šuej používa aj princíp piatich prvkov, ktoré sú spojené s piatimi smermi v závislosti na pohybe Slnka. Vychádzajúce na východe dáva prvotnú energiu živej aj neživej prírode, ktorá sa prebúdza ako človek do slnečného rána. Používa sa tu prvok Drevo, ktorý symbolizuje rast a energiu stúpajúcu nahor. Neskôr sa Slnko presúva na juh oblohy a vyžaruje najsilnejšiu energiu počas obeda, kedy je príroda v plnom kvete. Vládne živel Oheň, ktorý zohrieva prírodu a dáva jej energiu pohybujúcu sa všetkými smermi ako oheň. Odpoludní Slnko svieti na juhozápade, rozdáva menej energie, ktorá je kľudnejšia a akoby mieri do Zeme. Zem je teda ďalším prvkom feng šuej a dáva priestor pre prácu energie zapadajúceho Slnka na západe. Vtedy ako keby Slnko strácalo energiu, ale ona iba prúdi do zeme a spevňuje sa. Vytvára podmienky pre pôsobenie Kovu, ktorý je predposledným zo živlov a ktorý pôsobí mierne ochladzujúco. Keď Slnko zapadne, prejde na sever a prichádza noc. Vládne prvok Voda, ktorá je tmavá a studená ako nočná tma. Príroda a človek sa cíti bez života. Ale iba zdanlivo, lebo pod zemou sa odohrávajú veľké zmeny a pod ľadom prúdia silné prúdy vody.

Päť prvkov je spojených s konkrétnymi tvarmi, farbami a materiálmi, ktoré jednak odrážajú dokonalosť fungovania prírody a v priestore prinášajú kľud a harmóniu. Napríklad pre prvok Drevo je charakteristická zelená farba, materiál drevo v byte a vysoko rastúci tvar kvetu alebo budovy,  pretože s vychádzajúcim Slnkom všetko rastie a zelenie. Aj keď pri práci so živlami dôležitú úlohu zohráva symbolika a alegória, ich sila nie je imaginárna.

Pri použití ôsmich smerov feng šuej používa kompas a šablónu - pakuu, pričom každý zo smerov je spojený s takzvaným trigramom. Trigram je spojenie troch plných alebo prerušovaných čiar predstavujúcich zvláštnu kombináciu jin a jang energie. V našich príbytkoch sa stretávajú rôzne typy energií, ktoré smerujú od stredu do strán. Každej oblasti je priradený živel, svetová strana, najvhodnejšia ročná, denná a nočná doba pôsobenia energie, konkrétna farba, typ materiálu a harmonizujúce, posilňujúce prvky.

Princípy feng šuej prinášajú do ľudského života prirodzenejšie vnímanie seba ako neoddeliteľnú súčasť prírody. Nezáleží na tom, kde bývame a či veríme umeniu feng šuej. Univerzálne princípy, ktoré feng šuej využíva na zharmonizovanie človeka a prostredia, fungujú. Aj preto sa teší takej veľkej obľube medzi používateľmi. Nemenej zaujímavé sú ohlasy zo strany tých, ktorým sa život a jeho nedostatky podarilo zmeniť práve využitím metódy feng šuej.