Dnes je  13.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia prostredia

Pre harmonizáciu prostredia je veľmi dôležité svetlo - osvetlenie. Vhodné osvetľovacie telesá, ktoré vyhovujú svojou svietivosťou a dizajnom princípom Feng Šuej nájdete v predajniach firmy Movyrob, www.movyrob.sk.

px px

  PRACOVNÝ PRIESTOR PODĽA PAKUY                            

px px
Obrázok

V predchádzajúcich častiach sme sa dozvedeli o práci piatich živlov drevo, oheň, zem, kov a voda. Tieto živly spolu s energetickými vibráciami svetových strán, farieb, tvarov, čísiel a symbolikou zvierat tvoria princípy pakuy – energetickej mapy prostredia. Pakua alebo oktagon delí priestor na deväť dôležitých oblastí života: kariéru, vedomosti, rodinu  a zdravie, bohatstvo, slávu, partnerstvo, deti a priateľov. Každá z nich má odlišnú energiu, potrebnú na vytváranie harmonického životného, pracovného a odpočinkového prostredia. Oktagon aplikujeme buď na celý dom, byt, záhradu, alebo iba na konkrétnu miestnosť či pracovný stôl. Dôležité je, aby priestor obsahoval všetky zóny pakuy. V opačnom prípade dopĺňame chýbajúce oblasti nápomocnými prvkami reálne, alebo symbolicky.

Prvou dôležitou oblasťou nášho života je zóna kariéry či pracovného rastu. V budhistických kláštoroch, sa navonok nezmyselným prácam, pripisovala vysoká meditatívna hodnota, ktorá oslobodzovala ducha na príjem kozmickej energie.

Oblasť kariéry sa nachádza vždy tam, kde sú vstupné dvere. Aktivizujeme ju svetlom, kryštálmi, zvonkohrou, číslom jeden, modrou, čiernou farbou. Udržujeme tu čistotu a dobrý vzduch. Kariéra súvisí aj s vytvorením pracovného priestoru, pričom pracovňa v zóne vedomostí, naľavo od vchodu, je ideálna. Pracovný stôl v pracovnom priestore má stáť uhlopriečne oproti dverám. Nikdy nie smerom ku schodisku či toalete. Sedenie chrbtom k dverám prináša stratu energie. Ostré hrany stien, nábytku, predmetov, tmavé kúty harmonizujme rastlinami a dekoračnými predmetmi. Pri pracovných stretnutiach si nesadáme za roh stola, ostrá hrana mieri na žalúdok a sedíme aj v nevýhodnej pozícii oproti ostatným. Stoly z dreva a zaoblené, no nie v tvare L a U, sa pokladajú za priaznivé. Obraz s motívom jazera na stene pred stolom a scenéria vrcholu pohoria zavesená za sediacim prinášajú ochranu. Tri mince, najlepšie staré medené alebo čínske so štvorcovou dierkou, zviazané červeným špagátikom o rozmere deväť centimetrov, alebo násobkom tohto čísla, zavesme zvnútra na dvere. Priláka to úspech. Podobne pôsobia aj zvončeky na kľučke dverí a zvonkohry. Postarajme sa, aby na pracovné dokumenty nikto nešliapal, neležali na podlahe, ocitli sa pod stolom, pod schodiskom, blízko toalety. Na energetické nabíjanie dokumentov potrebujeme tri mince zviazané červenou stužkou, ktorú prilepíme na obal fascikla.

S prosperitou a pracovnými úspechmi sa spája aj správny podpis a vizitka. Vizitka má mať aspoň na jednej strane menší rozmer ako päť centimetrov. Firemné logo nech nie je špicaté s hranatými tvarmi, ktoré by smerovali na názov firmy či majiteľa vizitky. Čierne písmo na bielom podklade je lepšie ako na béžovom. Podpis, ktorý sa začína aj končí pevným ťahom nahor, predznamenáva dobrý začiatok i koniec každej činnosti. Podpíšme sa správnym podpisom na zoznam svojich pracovných želaní štyridsaťdeväťkrát za štyridsaťdeväť dní. Vyskúšajte!