Dnes je  13.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia os. rastu px px px

  ŽIVEL DREVO PODPORUJE OSOBNÝ RAST                            

px px
Obrázok

Energetické prejavy živlov Drevo, Oheň, Zem, Kov a Voda môžeme voľne pozorovať pri pobyte v prírode. Každý z nich má svoje špecifické a nezastupiteľné hodnoty a priority. Pretože aj my sme súčasťou prírody, živly pre nás predstavujú univerzálny energetický  potenciál. Ten je hnacou silou, ktorá sa zúčastňuje na tvorbe nášho fyzického aj emocionálneho sveta. Najlepšie je, ak si samotný živel a jeho fungovanie, začneme všímať v prírode. Paralely v našom správaní a chovaní živlu nám prezradia mnoho zaujímavých súvislostí a podobností.

V predchádzajúcej časti sme sa zoznámili s tvorivým a kontrolným cyklom živlov drevo, oheň, zem, kov a voda. Živel alebo element drevo sa spája s jarným ročným obdobím. Slnko ohlasuje príchod sviežej a tvorivej sily po dlhom zimnom spánku. Drevo predstavuje všetko rastlinstvo v prírode, a tak práve na jar cítime a vidíme rôzne formy jeho prejavu: rastie tráva, prvé kvietky, pučia stromy a vyháňajú prvé zelené lístky,  vtáčence naberajú nový dych. Táto počiatočná, ale zároveň veľmi životaschopná a tvorivá energia, podporuje každú bunku k novému životu, k obnove a prirodzenému rastu. Energiu dreva nachádzame nielen v prírode, ale aj u ľudí, ktorí sú narodení v období vlády tohto elementu. Ba čo viac, táto energia by nemala chýbať v žiadnom prostredí, pretože prináša rast a zmenu v mnohých podobách.

Človek – drevo je predovšetkým tvorca. Spoznáme ho podľa jeho kreativity v mnohých oblastiach života. Snáď najviac v tých, kde sa vyžaduje práca s drevom, rastlinkami či výživou. Miluje slobodu v myslení a konaní, vyžaduje široký priestor na sebauplatnenie a nenávidí akékoľvek obmedzovanie. Ako keď strom chce rásť a neznesie, aby ho niečo v tejto aktivite zastavilo. Ak teda človek s elementom drevo môže vytvárať priestor pre nové nápady, je vo svojom živle. Spôsob jeho myslenia je vtedy maximálne pružný, ako keď rastlinka na jar vyklíči a dáva vedieť o svojej tvoriacej sile. Typická je i rozhodnosť v konaní, a to aj vtedy, keď ide o kritické životné situácie. Veľký zmysel pre pestovanie osobného rozvoja, láska k ľuďom, tolerancia, rovnováha medzi rodinou a kariérou, veľkorysosť a schopnosť vcítenia, radia ľudí so živlom „drevo v krvi“ k obľúbeným typom. Tieto vlastnosti sú dôkazom toho, že človek aj jeho živel sú  v harmónii.

Ak je živel drevo u človeka nerozvinutý či zablokovaný, napríklad v dôsledku nesprávnej výchovy, spôsobuje mu to problémy a on príliš kontroluje seba aj okolité prostredie. Časté sú rôzne stavy úzkosti a chýba sebadôvera. Vehementné potláčanie emócií vplýva na zhoršenie zdravotného stavu. Pomáha podpora zo strany rodiny a blízkych formou pozitívnych myšlienok a spoluúčasti na riešení problému. Inak sa z tohto človeka stáva agresívna, pyšná, pocitovo chladná osobnosť, ktorá má obavu z intimity, príliš idealizuje a presadzuje vlastnú silu. Neuvedomovaním si vlastného živlu a jeho kladných energetických vibrácií zotrvávame v polohe, ktorá má za následok zhoršenie činnosti a oslabenie orgánov dreva - pečene a žlčníka. Prečo práve tieto časti tela? Žlčník a pečeň sú práve na jar veľmi citlivé. Reagujú na veľkú záťaž po používaní ťažkých a tučných jedál v zime. Zamerajme sa na využitie prioritnej chute dreva, a to kyslej. Používajme na jar rôzne zelené vňate a ľahko stráviteľné jedlá, aby sa obnovila činnosť orgánov aj živlu. Okrem konkrétnych zmien v stravovaní, rozvíjame pozitívne stránky živlu relaxačnými technikami a cvikmi na rozhýbanie kĺbov. Tenis, tanec a cvičenia podporujú ohybnosť tela a vplývajú tak na flexibilitu myslenia a konania. To je u tohto živlu veľmi dôležité a potrebné.

Rast a tvorba je prirodzeným procesom, ktorý u ľudí dosiahneme použitím energetických vibrácii dreva ako prírodného materiálu. Použitím zelenej farby a jej odtieňov, vysokých, obdĺžnikovitých a stĺpovitých tvarov rastlín, posilníme vo svojom prostredí aj u seba tvorivý princíp dreva. Platí totiž, že ak vo svojom okolí nemáme dostatok dreva, nemáme čomu veriť. Vystrašení z možných zmien a zodpovednosti, zostávame bez pevných názorov. Takto sa nám asi sotva podarí vychádzať s ľuďmi a nebudeme ani schopní otvorene jednať vo svojom záujme. Na podporu osobného rastu zakomponujme do svojho prostredia vždyzelené rastliny spomínaných tvarov, knihy, predmety z prútia. Pracujme alebo pohybujme sa v priestoroch a budovách, ktoré sú spojené s tvorivosťou a rastom. V pestovateľských škôlkach, lesoch, sadoch na pestovanie ovocia a zeleniny, liečivých bylín, drevín a rastlín. Živel drevo nás nabáda k večnej inšpirácii a motivuje náš osobnostný energetický rast.