Dnes je  13.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia os. rastu px px px

  SILA SLOVA           

px

REČOU HOVORÍ CELÝ VESMÍR.

Obrázok


„A svet je vlastne zvuk. Keby na okamžik utíchol, zmizlo by akékoľvek stvorenie. Keď začneme viac naslúchať tomu nevysloviteľnému, čo prúdi vo všetkých slovách aj v mlčaní, snáď sa nám podarí počuť pôvodný zvuk daný Stvoriteľom.“


SILA SLOVA

Slovo v sebe ukrýva magickú silu a puto, ktoré nás dokáže zblížiť s inými ľuďmi a rozptýliť rôzne pochybnosti o živote. Prostredníctvom slova sa dorozumievame, hodnotíme, kritizujeme, chválime, vyjadrujeme pravdu, ale i klameme. Jednoduché áno – nie vyvoláva šťastný pocit alebo tragédiu. Slovami vyjadrujeme svoje pocity, priania, názory, myšlienky. Aj zvieratá, stromy, rastliny a planéty sa dorozumievajú. Všetky druhy komunikácie sa navzájom prelínajú, každá vlastnou vibráciou. Väčšinou sme však takí uzatvorení vo svojom egocentrickom svete, že iné komunikačné signály ani nevnímame. Keď sa ich naučíme počúvať, otvoria sa pred nami zázračné možnosti vnímania slova v jeho rozmanitých podobách.

V súčasnosti hovorené slovo „ zápasí“ o ľudskú priazeň s rôznymi technickými výdobytkami. Televízia a počítačová technika predstavujú silnú a účinnú zbraň, ovplyvňujúcu kvalitu nášho duchovného vedomia. Priznajme si, rozhovor s najbližšími sme jednoducho vymenili za telenovely, akčné filmy a „prepadáky“ z videopožičovní. Ani naše deti v školách nedokážu sledovať hovorený text z rozprávok tak, ako tomu bolo pred pár rokmi.

Slová a myšlienky zohrávajú vo Vesmíre prvotnú úlohu. Základným zákonom pre každého z nás je právo používania slova, myšlienky a slobodného rozhodovania. Naše myšlienky sú tvorivou silou nášho života. Sme takí, ako myslíme. Myšlienky nemožno podceňovať, preto ich treba používať zodpovedne, aby sme nimi neublížili sebe ani ostatným. Slovo aj myšlienka majú svoju energiu a platí tu zákon odrazu. Vyslaná energia sa k nám musí vrátiť – a to tak pozitívna, ako aj negatívna.

INFORMAČNÁ CHOROBA?

Žiadna spoločnosť nedokáže fungovať a rozvíjať sa bez používania informácií, ktoré sú jednak nevyhnutné, no strane druhej nás v mnohých prípadoch zbytočne zaťažujú a deformujú vlastný názor. Vedci právom súčasný vek informatiky nazývajú vekom „informačnej choroby“. S pribúdajúcim sa zväčšovaním informačného toku sa rapídne zhoršuje naše psychické a zároveň i fyzické zdravie. Informácie totiž znamenajú neustále zmeny, na ktoré reagujeme najčastejšie podráždením, chaosom a rôznymi depresiami. Často bez toho, aby sme si to uvedomovali.

TELEINFORMÁCIA A INFORMAČNÉ POLE

V pochopení informačného poľa, všeobecne nazývaného astrálnym, existujú isté nejasnosti a rozdielnosti. Možnosť jeho využitia objektívne existuje, ale o zdroji nevieme takmer nič. Napájajú sa naňho jasnovidci, veštci, psychotronici, senzibilní jedinci. Sú ľudia, pre ktorých ostáva táto sféra skrytá a niektorí sa zasa obávajú jej používania. Mnohí sa mu vyhýbajú z obavy obvinenia zo šarlatánstva a čudáctva. Tak či onak faktom zostáva, že je efektívne sledovať a využívať vzájomné pôsobenie medzi fyzikálnymi poliami a živým organizmom. Ten generuje elektrické a magnetické pole, elektromagnetické vlnenie do niekoľkých hertzov až po ultrafialové oblasti, ultrazvukové pole, hydrodynamické vlny, mení ionizáciu a rôzne procesy prebiehajúce v jeho bezprostrednom okolí. To všetko má každý z nás k dispozícii, aby mohol komunikovať na rôznych úrovniach. Špecifickým druhom komunikácie medzi ľuďmi nie je ani tak prenos myšlienok, ale skôr predstáv. Prenos sa robí na vzdialenosť niekoľkých metrov, ale aj tisícok kilometrov. Ide o proces telepatie, ktorá môže byť spontánna alebo experimentálna a funguje aj medzi človekom a zvieraťom.

DOBRÁ OTÁZKA!

Slová sú súčasťou otázok a odpovedí, ktoré nás sprevádzajú pri riešení a analyzovaní dennodenných problémov a situácií. Vnášajú do nášho všedného života dynamický pátos. Už jediná otázka dokáže úplne zmeniť naše doterajšie myslenie. A čo odpovede? Existuje ich mnoho, ale iba jedna je pre nás v danom okamihu tá najlepšia a znamená aj isté oslobodenie sa od problému. Zámerne hovorím isté, pretože vzápätí sa vynárajú ďalšie otázky. A opäť máme vo svojom vnútri zvláštny pocit neuspokojenia. Niekedy si zo strachu otázku dať nedokážeme. Bojíme sa odpovede, ktorá by nás mohla zraniť, zmeniť, posunúť o krok vpred. Ak otázka vychádza z hlbín našej duše je dôkazom toho, že sme sa dotkli srdca. V tele pociťujeme čosi , čo nás zbavuje otázky a uvoľňuje to, čo na ňu bolo energeticky naviazané. Zažívame očarujúce momenty a otázkou stanovené hranice miznú. Každá otázka skrýva v sebe kúzelnú moc a prelamuje rutinu nášho bytia.

MEDITÁCIA JE ESENCIOU DUCHA

Okrem analyzovania problému, prípadne podliehania skľučujúcim myšlienkam sa môžeme napríklad modliť alebo meditovať. O pojme meditácia existuje niekoľko nesprávnych vysvetlení. Niektorí si myslia, že je to schopnosť vmanipulovať sa do zaujímavých psychických stavov, ktoré si zamieňavú s „osvietením“. Alebo veria, že totálne vypli a prežívajú absolútny relax. Mnohí považujú meditáciu za metódu, ako rozvíjať nadzmyslové schopnosti, a získať tak kontrolu nad okolím. Iní na ňu pozerajú ako na „pupočnú šnúru“ vlastného egocentrizmu a sú aj takí, ktorí ju využívajú ako prostriedok úniku z reality. Pre pochopenie foriem meditácie je nevyhnutné pochopiť model troch úrovní mandaly. V nej sa stvárňuje formou kruhu prepojenie materiálneho a duchovného sveta v troch úrovniach: vonkajšej, vnútornej a centrálnej („tajnej“), ktoré sa ďalej delia na materskú a otcovskú energiu. Meditácia je teda mierenie do stredu. Vzťahuje sa výlučne na centrálnu úroveň, ktorá je čistej povahy, je esenciou ducha.

SLOVÁ SÚ MOSTY...

Výrazy ako láska, dôvera, pravda, sloboda, milosť, uzdravenie charakterizujú niečo, čo stojí za hranicou slova. Odrážajú hlbokú, slovami nepostihnuteľnú skutočnosť. Až keď prenikneme všetkými vrstvami významu týchto a im podobných slov, dôjdeme k pôvodu – pravde slova, a ochutnáme jeho skutočnú moc. Takúto silu má každé láskavé slovo, modlitba, mantra – posvätné slovo alebo slabika pomáhajúca pri meditovaní. Slová a prostriedky vyjadrujúce pozitívne naladenie a pochopenie nás oslobodzujú od zautomatizovaných procesov myslenia. Jednoduché láskavé slovo, vysielajúce úprimnú myšlienku a používané počas dňa, môže získať v nečakanom momente zázračný účinok. Priala by som si , aby slová boli mostom do sveta, v ktorom neexistujú žiadne slová. Keď sa dotkneme týchto nedotknuteľných oblastí, ich sila bude prúdiť i do našich slov...