Dnes je  13.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia os. rastu px px px

  KARIÉRA - PRÁCA - OSOBNÝ RAST PODĽA FENG ŠUEJ    

px

O pôvode slova kariéra

Obrázok

Slovo kariéra pochádza z francúzskeho jazyka a v preklade znamená najrýchlejší cval, trysk koňa. V prenesenom význame je to beh života v istom povolaní; chod, postup či už rýchly, alebo pozvoľný. Zo sociologického hľadiska sa pojem vzťahuje k procesu sociálneho vzostupu a zostupu a súvisí so sociálnou mobilitou. V modernej teórii riadenia modely o kariére slúžia k posilňovaniu motivácie pracovníkov. V bežnom zúženom pojatí slovo označuje človeka bezuzdne sa usilujúceho o svoj vzostup, najmä vo verejnom a politickom živote.

Z pohľadu starého čínskeho umenia feng šuej kariéra predstavuje osobný rast každého jedinca. Kedysi dávno, keď na čínskom cisárskom dvore panovali cisári a mandaríni sa dbalo o to, aby si dostatočne a kvalitne zaručili svoju šťastenu - kariéru. Neskôr v čase autokratickej cisárskej vlády mohla obyčajná smola prerásť do nešťastia, ktoré viedlo nielen k zruinovaniu úradníka, ale aj celej jeho rodiny. Rast a pracovný vzostup bol teda mimoriadne vážnou záležitosťou.

Práca človeka je prejavom kozmického princípu, výrazom tvorivej ľudskej sily. Vesmír vznikol vďaka cieľovo namierenej práci, o čom hovoria i mýty o stvorení, ktoré boli ďalej dotvárané tvorivou činnosťou ľudí. V stredoveku mníšske rády v práci videli možnosť spojiť sa s univerzálnou kreativitou. Ich činy boli výrazom vďačnosti Stvoriteľovi sveta a slúžili zveľaďovaniu vnútornej identity. V budhistických kláštoroch pripisovali navonok nezmyselným prácam vysokú meditatívnu hodnotu, ktorá oslobodzovala ducha na príjem kozmickej energie.

Človek je vo svojom vnútri spirituálny tvor a disponuje intuitívnou inteligenciou, ktorá mu umožňuje vytušiť neodkryté súvislosti. Zmena myslenia v širokej rovine sa už uskutočnila. Zmena vedomia, ktorá prebieha v plnom prúde, spôsobí spirituálnu revolúciu v nazeraní na prácu.

Kariéra z pohľadu feng šuej

V súčasnom komerčnom prostredí ponúka učenie feng šuej zaujímavú alternatívu prekonávania rôznych problémov súvisiacich nielen s našou kariérou. Každému živlu, ktorý určíme z dátumu narodenia človeka, možno priradiť ideálny druh povolania.

V oblasti kariéry vládne číslo jeden. Je to prvá z deviatich zón pakuy, odzrkadľujúca i ďalšie reálne sféry nášho života: vedomosti, rodinu, bohatstvo, slávu, vzťahy, deti, nápomocných priateľov a zdravie. Všetky tvoria jednoliaty celok; ak sa jedna zóna nerozvíja alebo absentuje v živote človeka, odráža sa to negatívne aj v ostatných oblastiach života. A následne i v prostredí, ktoré je výsledkom nášho cítenia, postojov, nálad, premýšľania. Ideálne je, aby sme vo svojom prostredí dosiahli zastúpenie všetkých oblastí pakuy.

Pracovný priestor

Naša kariéra priamo súvisí s naším pracovným priestorom. Doma, s menšími obmedzeniami aj v práci, si ho môžeme vybrať podľa vlastných požiadaviek a uplatniť aj princíp pakuy. V obidvoch prípadoch sa snažme umiestniť svoj pracovný stôl uhlopriečne oproti dverám a vo vzdialenom kúte. Vyhýbajme sa pracovni a stolu na konci rovnej chodby. Pracovňa a ani pracovný stôl nemajú byť otočené ku schodisku a toalete. Sedenie pod stropným trámom prináša sústavný tlak a bolesti hlavy. Nemali by sme sedieť ani chrbtom k dverám do miestnosti, ale aj do celého úradu. Pozor si dávajme na ostré hrany stien, nábytku, predmetov. Na vyváženie a oživenie tmavých kútov použime rastliny alebo dekoračné predmety. Negatívne pôsobí stôl zaprataný stohmi papierov a fasciklov. Ukladajme ich zásadne na ľavú stranu, nie pred seba ani napravo. Kryštál položený na ľavej strane stola ako ťažidlo je spojením pozitívnej esencie kryštálu a živlu zem, ktorý predstavuje priestor pre rast. Otvorené police a knihovničky pripomínajú čepele, ktoré vysielajú „smrtiacu“ energiu. Neporiadok v miestnosti a na stole je zdrojom disharmónie a chaotických myšlienok.

Pri pracovných stretnutiach si nesadajme za roh stola, pretože „otrávený“ ostrý šíp bude mieriť priamo na náš žalúdok. A budeme aj v nevýhodnej pozícii oproti ostatným. Vyberme si stoličku čo najďalej od dverí a okna. Stoly pri rokovaní nech sú z dreva a dobre zaoblené. Tvary stolov do L a U sa z hľadiska feng šuej pokladajú za nepriaznivé.

Pomôcky pre prosperitu

Fotografie alebo maľby vodnej scenérie, čistého jazera, alebo plávajúcej plachetnice v popredí prinášajúce šťastie, si zavesme pred seba. Za seba zasa scenériu horskú: vrchol pohoria prinášajúci ochranu. Do južného kúta kancelárie umiestnime ako symbol úspechu obrázok alebo sošku letiaceho fénixa, vtáčika s červeným operením, plameniaka či papagája. Obrazy a výtvarné umenie patrí na severozápadnú stranu, kde pôsobí ako čarovný nástroj a aktivizuje silu nebies. Do kancelárie nevešajme portréty starcov, výjavy z historických tragédií, obrazy pivónií naznačujúcich lásku a divé zvieratá . Ideálny je portrét zakladateľa firmy alebo významného panovníka, alebo zátišie z kvetov či ovocím.

Rastliny umiestnené na juhovýchode vraj prinášajú zisk. Vyberme si napríklad fikus alebo sukulent ( tučnolist ), ktorý sa považuje za „rastlinu peňazí“. Nedržme v pracovni kaktusy, vysielajú pichľavú energiu. Dajme ich radšej do zimnej záhrady, alebo na miesto strážcu priestoru, odháňajúceho zlých duchov.

Tri mince, päť prináša smolu, najlepšie staré medené alebo staré čínske so štvorcovou dierkou uprostred, zviazané červeným špagátikom o rozmere deväť centimetrov, alebo násobkom tohto čísla, by mali visieť zvnútra dverí. Láka to klientov aj úspech.

Zvončeky – symbol prichádzajúcej dobrej správy, zavesme zasa zvonku na kľučku dverí, priláka to pozitívnu energiu.  Ak sú dvere na západ, severozápad, sever, vyberme si kovové zvončeky. Kov nepoužívame na východe a juhovýchode. Tu, a taktiež na juhu, juhozápade a severovýchode si vyberme keramické a sklenené zvončeky.

Zvonkohry vydávajú melódiu a uvádzajú energiu do pohybu podľa toho, z čoho sú vyrobené. Kovové zavesme na západ , drevené na východ, keramické do stredu miestnosti.

Rybou šťasteny podľa Číňanov je sladkovodná ryba, nazývaná Scleropages formosus. Ak sa chová jediná vo veľkom akváriu, bez rastliniek a piesku, ktoré by zožrala, a kŕmi čerstvými riečnymi červami, alebo malými zlatými rybičkami, nadobudne cenný ružový lesk a magickú silu. Akvárium pre posilnenie bohatstva by malo stáť na severe, východe alebo juhovýchode kancelárie či pracovne.

Ochrana dokumentov

Ak sa obávame o bezpečnosť kancelárie, skúsme použiť ľudový trik pred nevítanými návštevníkmi. Postavme pred dvere metlu hore nohami až po práci a v pracovnej dobe naopak, odložme všetky čistiace prostriedky vrátane metly čo najďalej od vstupných dverí, do skladu. Podobne kôš na odpadky by nemal byť na očiach nikomu. Odplašili by sme tým svojich potencionálnych klientov. Nezabúdajme na to, že neporiadok ako taký „vymetá“ z kancelárie a aj zo života všetku našu šťastenu.  Keramické sošky tigrov, levov, leopardov, alebo vo feng šuej často používaný párik psov fu, kladieme pred dvere ako strážcov. Z histórie poznáme ako sa pri vchodoch umiestňovali levy či iné ochranné symboly.

Ochrana fasciklov je dôležitá kvôli nášmu prosperovaniu. Postarajme sa vždy o to, aby na ne nikto nešliapal, aby neležali na podlahe, ocitli sa pod stolom, alebo aby sme ich neuložili pod schodiskom. Nedávajme ich ani blízko k toalete alebo do skrine, ktorá je umiestnená pri stene, za ktorou je toaleta. Na energetické nabíjanie dokumentov potrebujeme tri mince ( staré medené alebo čínske s dierkami uprostred), ktoré zviažeme dohromady červenou stužkou alebo červeným špagátom. Otočme ich na stranu jang, ktorá má štyri znaky, nie dva. Prilepme páskou na obal fascikla a skontrolujme či dobre držia.

Podpis a vizitka prosperujúceho človeka

Podpis môže prilákať úspech človeku vtedy, keď sa začína aj končí pevným ťahom nahor. Znamená to dobrý začiatok i dobrý koniec každého nášho zámeru a započatej činnosti. Učitelia feng šuej hovoria, že keď sa takýmto správnym spôsobom podpíšeme na zoznam želaní štyridsaťdeväťkrát za štyridsaťdeväť dní , naše želania sa splnia. Vyskúšajte!

Vizitka je dôležitou súčasťou prezentácie úspešného človeka. Mala by byť aspoň na jednej strane menšia ako päť centimetrov. Všetko väčšie ako šestnásť a pol centimetra sa považuje za nepriaznivé. Starostlivo treba zvážiť firemné logo. Nemá mať ostré, špicaté, hranaté tvary. Nijaký špic by nemal smerovať priamo na názov firmy či majiteľa vizitky. Zaoblené tvary a čierne písmo na bielom podklade je lepšie ako na béžovom. Biele vizitky sa uprednostňujú pred farebnými. Pri dvojfarebných dbáme o to, aby farby spolu ladili. Dobrá je kombinácia čierna so zelenou, čierna s hnedou, modrou a kovovou. Nevhodné je spojenie čiernej s červenou, oranžovou a žltou.

Anketa

Feng šuej pojmy kariéra – osobný rast – práca vníma ako rovnocenných partnerov. Práca, ktorou sa živíme a sme za ňu materiálne ocenení, by nám mala prinášať osobný rast, a je to vlastne naša kariéra. Či je tomu tak aj v praktickom živote, som si overila prostredníctvom odpovedí jednotlivcov, pracujúcich v profesiách zodpovedajúcich živlu Voda. Vo všeobecnosti človek narodený v tomto živle by mal pracovať v oblasti cestovného ruchu, vo sfére komunikácie, elektroniky, rybárstva, dopravy alebo zdravia.

Pani Volanská Iveta je majiteľkou cestovnej kancelárie VV Tour a jej živlom je prvok Kov.
Opýtala som sa jej, ako je spokojná so svojou prácou.
„Odišla som zo sféry ekonomiky a pracujem samostatne vo svojej cestovnej kancelárii. Podstatou môjho úspechu a osobného rastu je výborná komunikácia s ľuďmi, kúpyschopnosť klientov a snaha priniesť na trh čím novšie a zaujímavejšie zájazdy. Existujúca obrovská konkurencia ma neodrádza, ba naopak. Vo svojej práci som častokrát do noci a mám ju veľmi rada“. Živel Kov predpokladá, aby sme sa vzhľadom na osobný rast venovali účtovníctvu a ekonomike, ktoré pani Iveta robila a robí naďalej.  A platí, že Kov je v harmónii s Vodou, živlom vládnucim pre oblasť kariéry. Práca – osobný rast – kariéra má v tomto prípade všetky predpoklady na ďalší harmonický rozvoj.

Pán Smerek Juraj so synom Ivanom Smerekom vlastnia obchod s rybárskymi potrebami  a cestovnú agentúru Travel Agency. Otec je narodený v živle Voda, pracuje dvadsaťtri rokov v rybárskom zväze, voda a ryby sú jeho vášňou. Syn je narodený v živle Zem.
Pracoval som kedysi v cestovnej kancelárii Tatratour“, hovorí otec Juraj Smerek. „Dnes so synom vlastním cestovnú agentúru a som dlhé roky vášnivým rybárom a ochrancom prírody. Darí sa mi, mám svoju prácu rád a vidím v nej ďalšiu perspektívu a osobný rast“. Syn Ivan mi prezradil, že zisky v rybárskom obchode nie sú ideálne. Ako človeku so živlom Zem mu tu chýba istota, Zem pod nohami. Na strane druhej má v sebe silnejší živel Zem, ktorá Vodu zastaví. Ak bude cestovnú kanceláriu spravovať syn so živlom Zem, je predpoklad väčšej stability. Otázne je, či to bude pre pána Smereka mladšieho zaujímavé povolanie?

MUDr. Alena Rozmanová – praktická lekárka pre deti a dorast je narodená v živle Voda.
Na moju otázku mi dala jednoznačnú a úprimnú odpoveď: „Osobný rast vidím v každodennej stopercentnej práci, v perfekcionizme a v prekonávaní ťažkostí. Väčšinu problémov treba riešiť s nadhľadom, človek musí byť sebakriticky a byť kladným príkladom pre druhých. Práca si vyžaduje kontinuálne vzdelávanie. Všetok svoj voľný čas človek podriaďuje práci, rodine a na koníčky nezostáva veľa času, pokiaľ sa nestanú profesiou. Dosiahnuté úspechy nás posúvajú ďalej, prinášajú pocit sebadôvery, ale aj na prehry by sme mali byť človek pripravení. S pozitívnym myslením sa aj vážne problémy dajú ľahšie vyriešiť. Kariéra je zastrešená potrebnou dávkou odvahy, šťastia, a vytrvalosti. Človek si musí udržovať otvorenú myseľ, musí byť pripravený meniť aj dlhodobé plány. Nepohodlné zmeny nepovažovať za cestu späť, ale za dôkaz osobného rastu. Bez podpory rodiny, kolegov a priateľov by bola cesta k cieľu zatarasená“. V prípade pani doktorky je živel a jej celkové nasadenie v práci v harmónii. Z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že je vynikajúcou odborníčkou a dobrou priateľkou vo vzťahu k deťom aj rodičom. Nikdy jej nechýba milý úsmev na tvári a pocity strachu a beznádeje sa tak v ambulancii menia na príjemný rozhovor a hľadanie spoločného východiska.

Marcela Krupová je riaditeľkou Spoločnosti Cash – Invest Trade v Prešove a narodila sa v živle Voda.
O svojej práci mi povedala: „ Vždy som obľubovala prácu s dokumentmi, listinami, v oblasti ekonomiky a bankovníctva. Verila som, že postupným zdokonaľovaním sa prepracujem na miesto a funkciu, ktorú momentálne zastávam. Mám rada ľudí a do práce som prišla po pol roku materskej dovolenky, pretože mi jednoducho chýbala. Neviem nečinne sedieť a nič nerobiť“. Nečudo, pretože pani Krupová je narodená v živle Voda, ktorá predpokladá sústavný pohyb. Firma Cash – Invest Trade  v Prešove má veľký počet svojich zákazníkov a darí sa jej výborne. Znak toho, že vedúcou osobnosťou je žena, ktorá pracuje vo svojom živle.

Ing. Ivan Baran sa narodil v živle Drevo a pracuje v oblasti elektroniky a počítačov.
V tomto konkrétnom prípade, živel Drevo je v harmónii so živlom Voda, pretože tá ho živí. Na moju otázku mi pán Ing. Baran povedal: „ Čo pre mňa znamená kariéra a osobný rast? Predovšetkým množstvo nových informácií a technológií, neustále vzdelávanie sa, sledovanie nových trendov, pretože raz za rok sa v súvislosti s vývojom počítačovej techniky vymení takmer všetko“. Pre živel Drevo je charakteristický rast a nové možnosti. V prípade vývoja počítačov to platí dvojnásobne.

Ing. Pavol Kužma je generálnym riaditeľom Slovenských železníc a jeho živel je Drevo.
Kvôli veľkej zaneprázdnenosti som na naše stretnutie čakala dosť dlho, ale nakoniec som sa dočkala. Čo znamená pre pána Ing. Kužmu kariéra? „ Chcem povedať, že moja práca je v prvom rade o komunikácii s ľuďmi, o vzájomných rokovaniach a dohodách. Mám svoju prácu veľmi rád a stále mám čo zlepšovať. Verím, že sa moje očakávania naplnia. V každej oblasti života sa stretávame s problémami, ale tie sú tu na to, aby sme ich prekonali. Nebojím sa ich. Skôr naopak, sú akousi hlavnou hybnou silou do ďalších pracovných dní“. Živel Voda spájajúci sa s komunikáciou a dopravou informácií medzi rôznymi spoločenskými subjektami, hrá neoddeliteľnú súčasť osobného rastu pána Ing. Kužmu.

Na záver

Kariéra – osobný rast – práca sú v prípade opýtaných respondentov v harmónii, pretože ich živel zodpovedá živlu Voda, charakteristickému pre oblasť kariéry podľa feng šuej alebo sa tu stretávame s prvkami Kov a Drevo, ktoré sú v harmónii s prvkom Voda. Pozitívna spolupráca prvkov Voda a Drevo, Voda a Kov má vplyv i na kvalitný a hlavne prirodzený zdroj energie pre ľudí, ktorí pracujú v spomínaných oblastiach. Preto sa im v práci darí a vidia v nej perspektívny osobný, pracovný rast a aj princíp kariéry ako takej. Zostáva len veriť, že sa v budúcnosti bude pri výbere povolania zohľadňovať aj prítomnosť a energetický náboj konkrétneho živlu: Dreva, Vody, Zeme, Kovu, Vody. Ten je základným pilierom využitia všetkých energetických kvalít každého každého z nás.