Dnes je  12.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia os. rastu px px px

  DIOTESTER                            

px

DIOTESTER ODHAĽUJE PSYCHOTRONICKÉ SCHOPNOSTI

Diotester

Diotester je psychotronická pomôcka, ktorá nám pomáha odhaliť naše skryté psychotronické schopnosti, aj ďalšie možnosti vnímania sveta nielen piatimi zmyslami. Pomocou Diotestera môžeme zviditeľniť a nechať prejaviť svoje vnútorné ja a odhaliť i možnosti svojho podvedomia. Pri neúspechu sa nevzdávajme a skúsme zmeniť svoje myslenie. Tak ako zvieratá majú šiesty zmysel a dokážu vycítiť nebezpečie, tak isto sú v nás tieto schopnosti. Niekto sa narodil s väčšími vlohami, niekto s menšími. Veď v škole tiež nie sú samí jednotkári. Čím viac budeme s Diotesterom pracovať, tým väčšia bude pravdepodobnosť, že dokážeme získať presnejšiu odpoveď na svoju otázku.

PRINCÍP PRÁCE S DIOTESTEROM

Podstatou práce s Diotesterom je reakia na energetické žiarenie, ktoré je všade okolo nás. Každý predmet, osoba, zviera, rastlina, minerál vyžaruje určitú zmes žiarenia, ktoré naše telo dokáže snímať. Mozog toto žiarenie vyhodnocuje a posiela pokyny svalom na stiahnutie v podobe mikroimpulzu. Tie začnú pracovať a pohyb sa zviditeľní cez pružinu Diotestera. Takto si môžeme vyskúšať, akú energiu vyžarujú jednotlivé kryštály, rastliny, zem, ktorej žiarenie vychádza zo zlomov, ale aj náš počítač alebo čokoľvek iné. Môžeme sa opýtať či je vyžarovanie pozitívne, alebo negatívne. Podstatou je klásť jednoduché a konkrétne otázky a dostať presné odpovede pri plnej koncentrácii vedomia. Pri bioteste by sme sa mali úplne zbaviť myšlienok odvádzajúcich naše myslenie niekam inam. Inak by sme vnímanie skreslili a výber otázky, alebo správna odpoveď, by neboli také presné. Diotester držíme medzi palcom a ukazovákom, tesne nad spodnou tyčinkou, v sklone okolo štyridsťpäť stupňov Celzia. Po chvíli by sa mal Diotester začať pohybovať smerom nahor, alebo nadol. Ak sa nehýbe vôbec, otázku pokojne zopakujme a test opakujme.

BIOTEST NA DIAĽKU

S Diotesterom si môžeme testovať napríklad vhodnosť potravín, liekov či najvhodnejšieho miesta na spánok. Zisťujeme odpoveď na svoj problém alebo problém osoby, ktorá sedí vedľa nás. Pokročilejší môžu urobiť biotest pre druhú osobu z jej písma, pramienka vlasov alebo nejakej osobnej veci. Skutočne pokročilí to môžu vyskúšať aj na diaľku. Stačí, keď si osobu veľmi dobre predstavíme a vieme, čo chce dotyčná osoba zistiť. Myslíme na ňu a spýtame sa, čo je pre danú osobu najlepšie? Všetko záleží na tom, do akej miery sa dokážeme pri výbere sústrediť. Dokonca môžeme vyhľadať oslabené miesto na tele. A ak dobre poznáme anatómiu človeka, dokážeme určiť oblasť, ktorá má najväčšie vyžarovanie. Práve zvýšeným vyžarovaním, ktoré nám Diotester zaznamená, sa prejavuje oslabenie a poruchy orgánov, opotrebované kĺby, miesta, kde sú infekty, implantáty a podobne. Po každom bioteste na cudzom človeku si opláchnime ruky až po predlaktie a poďakujme za získané informácie .

KONTROLNÝ A UČEBNÝ TEST

Pre zaujímavosť si môžeme urobiť kontrolný test s Diotesterom, aby sme si preverili svoje schopnosti. Do niekoľkých obálok si zalepme papieriky, na ktoré sme kvapli rôzne druhy substancií, napríklad roztok cukru, soli, medu, kávy a na posledný papierik si dajme kvapku nejakej syntetickej farby. Tak získame pestrú paletu prírodných látok a jednej syntetickej. Obálky si zospodu označme a skúsme vybrať látku pre nás najviac biologicky prospešnú. Pre zaujímavosť si pripravme ešte päť ďalších obálok. Do štyroch vložme papierik potretý syntetickou farbou a do piatej zalepme papierik nasiaknutý roztokom vody a včelieho medu. Pri nasledujúcom bioteste skúsme nájsť medzi piatimi obálkami tú, kde je ukrytý papierik napustený roztokom medu. Cvičenie niekoľkokrát opakujme. Len tak sa dozvieme, akú presnosť a citlivosť v rukách máme pri určovaní látok a do akej miery sa môžeme na seba spoľahnúť.

NECHAJME ROZHODOVAŤ PODVEDOMIE

Pri testovaní s Diotesterom musíme byť úplne odpútaní od akýchkoľvek pochybností a túlajúcich sa myšlienok. Sústreďme sa na to, čo robíme. Nikdy nedávajme pokyny Diotesteru, čo má robiť, ale nechajme rozhodnúť svoje podvedomie. Prestaňme Diotester vedome ovplyvňovať. Diotester je psychotronická pomôcka, ktorá nepatrí do rúk deťom. Okrem toho je z elektricky vodivého materiálu a tak hrozí nebezpečenstvo jeho zastrčenia do nechránenej elektrickej zásuvky.