Dnes je  13.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia os. rastu px px px

  ZDROJOM BOHATSTVA JE PRÁCA                            

px

Keď sa vydávame na životnú cestu, mali by sme vedieť, kam kráčame a mať plán, ako a čo chceme na danom mieste robiť. Hneď na začiatku by nemal byť stanovený konečný cieľ, pretože to môže vyvolávať opačný efekt - zákon opačného úsilia, strach a neúspech. Stanovme si najprv prvý cieľ a v akej dobe ho chceme dosiahnuť. V prvej etape sa totiž pripravujeme iba na krátky úsek svojho boja o nezávislosť. A trénujeme tak svoju vytrvalosť, potrebnú na dlhšie trate. Vodcom by mal byť triezvy rozum a trpezlivosť. Nie je dôležité, čo sme si stanovili za cieľ. Najdôležitejšie je, aby sme sa rozhodli, akú metódu budeme pri dosahovaní cieľa používať. Aby sme sa dostali k cieľu, potrebujeme pracovať.

Obrázok

Práca a duchovný rozvoj

Práca pre nás predstavuje činnosť, ktorá nám ponúka možnosti rozvoja a účasti na celistvej a zmysluplnej výmene energie s ostatnými ľuďmi. Môžeme pracovať uvoľnene, alebo nervózne, o tom však rozhoduje každý sám. V zásade práca prináša nepostrádateľné skúsenosti pre rast vo vzťahu k sebe a okoliu. Čím viac sa učíme, tým väčšiu zodpovednosť preberáme za seba a ostatných. Pri práci prežívame sami seba a vďaka využívaniu svojich síl a hľadania riešení, si jasnejšie uvedomujeme svoje možnosti, ale aj hranice. Akceptujme a milujme ich, sú našou súčasťou, pomáhajú nám sústrediť sa na to, čo je pre nás primerané. Ak si to uvedomíme, zmizne strach, komplexy a pocity menejcennosti.

Zásady prístupu k práci

Zásad prístupu k práci je niekoľko. Predovšetkým ide o pravidlo vedomia, sebavyjadrenia, harmonického utvárania života, jedinečného poslania, pružnej realizácie a živého príkladu . Pravidlo vedomia hovorí, že všetko, čo robíme uvedomele, má na nás uzdravujúce a zdokonaľujúce účinky. Zákon sebavyjadrenia nás vedie k nájdeniu vlastnej dokonalosti, zvláštnosti a jedinečnosti. Princíp harmonického utvárania života pomáha rozvíjať naše talenty a aktívne ich používať v živote. Jedinečné poslanie nám dáva pocit, že naše talenty sú jedinečné. Pružná realizácia prináša akceptovanie stále nových situácií v prúde života. Nemali by sme lipnúť na žiadnom z úsekov. Ohýbajme sa v daných situáciách ako bambusy , ale zostaňme v búrke pevne zakorenení vo svojej pozemskej energii. Každá smršť sa raz skončí a my posilnení a poučení situáciou môžeme kráčať ďalej. Živý príklad predpokladá, že si vážime ľudí, ktorí sú pre nás príkladom. Keď realizujeme svoju cestu, uvedomujme si svoju zodpovednosť za to, že sme pre ľudí žijúcim príkladom. Pomáhajme im, jednajme s úctou a vďačnosťou, pretože sa navzájom učíme a zdokonaľujeme.

Pozitívne naladenie uvoľňuje atmosféru

Či už máme vlastnú firmu, alebo sme zamestnancami, vložme do svojho pracovného života ušľachtilejšie a lepšie ja. Usmievajme sa, hovorme príjemným tónom hlasu, povedzme ľuďom, že vyzerajú šťastne a takouto náladou ukončíme aj svoj deň. Spríjemníme večer každému okolo seba. Vyžarujme veselosť a v spoločnosti sa snažme o to, aby naša prítomnosť bola užitočná. Verne a radostne preukazujme službu iným a nezabúdajme uvažovať o cestičkách a spôsoboch, ako by sme mohli byť užitočnejšími a lepšími pre seba a svoje okolie. Veľmi dôležitým je aj duševný obraz, ktorý by sme si vo vzťahu k tomu, čo chceme dosiahnuť, mali vytvárať. Tento obraz sa jasne vtlačí do nášho podvedomia a postupne sa stane skutočným.

Povolanie alebo poslanie?

Pojem povolanie sa v minulosti spájal so slovom „poslanie“ a poslanie malo zodpovedať životnému plánu človeka. Dnes máme o povolaní omnoho všednejšiu predstavu, pretože by malo prinášať hlavne dostatok peňazí, príliš neobťažovať a mať dobrý imidž. Naše materiálne vedomie predpokladá, že budeme k práci, peniazom a majetku pristupovať s dobrým svedomím. Pretože Univerzum na základe toho, čo máme a vlastníme, nám dáva šancu spoznávať samých seba a zodpovedne pristupovať k svetu a plneniu svojich potrieb. Svoju prácu by sme mali využívať na vlastný rozvoj a celkový rozvoj planéty. Aby náš prístup k materiálnemu svetu bol zdravý, pochopme všetko, čo nás pripravuje o radosť z práce. Ozdravenie sveta a materiálneho vedomia pozostáva zo zmysluplnej a uspokojivej práce, z ochrany životného prostredia cez prácu s peniazmi, z vedomia bohatstva a zo spiritualizácie materiálneho vedomia. Zmysluplná a uspokojivá práca je veľmi dôležitým faktorom pri získavaní bohatstva. Ak sa nám nedarí, prosme o silu, aby sme dokázali v pravý čas odhadnúť všetky pracovné situácie, ktoré nezvládame a snažme sa ich premeniť na dobré a prospešné pre náš duchovný rast.

Šesť typov – šesť prístupov k peniazom

Šesť príbehov príkladným spôsobom poukazuje na jednotlivé typy ľudí, pričom každý z nich svojským spôsobom pristupuje k hodnotám, bohatstvu, majetku a ideálom.

Tak napríklad pán Ľahkovážny má peniaze a rozhadzuje ich plným priehrštím. Keď je jeho peňaženka prázdna, existujú aj peniaze priateľov a príbuzných. Práca? Občas, trocha a skôr menej, než viac. Kazí totiž radosť zo života. Je oveľa príjemnejšie pozvať si na oslavu zopár priateľov, zájsť si na večierok, alebo ísť na pivo. Je nám tento typ nesympatický? Vlastne iba vtedy, keď od nás tvrdošijne mámi peniaze. Inak je to dobrý hostiteľ, kumpán pri pití, lev salónov, šarmantný človek a kamarát pri hrách. Pozitívna myšlienka pre tento typ ľudí hovorí o pochopení hlbšieho zmyslu svojho života a jeho uskutočňovaní tak, aby obohatil svet.

Myšlienky pána Lakomého sa v podstate týkajú toho, ako by niečo získal, ale čo najlacnejšie. Keď môže druhým urobiť škodu, má z toho veľkú radosť, aj keď mu to spôsobuje zdravotné problémy. Ak mu niekto ponúkne niečo na pitie, vezme si len to najlepšie a po okraj. Avšak ako hostiteľ schová to najlepšie pitie a ponúkne zlacnené pivo. Keby chcel navštíviť seminár, siahol by po tom najlacnejšom. Keď niečo predáva, snaží sa všetkými spôsobmi získať z toho najviac peňazí a aj tak banuje, že je to málo. Pozitívna myšlienka pre lakomcov by mohla byť o pochopení toho, že svet sa stará o mňa a ja sa starám o svet.

Manažér na peniazoch nelipne, umelec sa nechá obdivovať Obľúbenou vetou pána Manažéra je, že nemá žiadne problémy, on ich rieši. Peniaze, majetok a vedomosti preňho niečo znamenajú, len vtedy, ak s ich pomocou môže pôsobiť mocensky. Nelipne na peniazoch, rozdáva ich, ak môžu pomôcť rozšíriť alebo upevniť sféru jeho vplyvu. Darí sa mu rýchle a hladko dostať do stredu pozornosti tým, že ovplyvňuje ovplyvniteľných, zosmiešňuje svojich odporcov, vydiera a zbavuje sa ich. S ľuďmi vychádza dobre a vie, na aké tlačidlá má stískať, aby robili to, čo chce on, alebo, aby zo strachu mlčali. Ponaučenie pre tento typ ľudí je, že schopnosti boli človeku darované preto, aby vnášali do sveta lásku.

Pána Umelca majetok a peniaze nezaujímajú, chce sa iba realizovať a tvoriť umenie. Aj keď sa jeho práca nedá predať, nevadí. Väčšina umelcov predsa nebola za svojho života uznávaná. Tvorí pre potomkov, alebo malú skupinku obdivovateľov, ktorí ho zvolili za geniálneho a hlavného zasvätenca spoločnosti, bez vkusu. Používame afirmáciu o využívaní svojich schopností tak, aby sme potešili a obohatili všetkých ľudí, nielen seba.

Obmedzenec nič nevidí, idealista vidí iba ideály Pán Obmedzenec vie o svojom odbore všetko a snaží sa, aby tomu tak bolo stále a preto sa vzdeláva. Ale iba vo svojom odbore. Aj jeho známi majú len také záujmy, ako on. Klapky na očiach mu nedovoľujú vidieť nič iné. On totiž nevpúšťa do svojho života iné divy sveta. Keby to dokázal, možno by našiel väčšiu kvalitu života, istotu a naplnenie. Pretože hojnosť života sa ukazuje vďaka otvorenosti voči mnohým jeho sféram. Pomáha myšlienka: radostne a zvedavo sa zúčastňujem na pestrosti života. Podľa pána Idealistu, by vlastne nikto nemal jazdiť autom, pretože znečisťuje životné prostredie. A peniaze, tie by mali byť zrušené. Každý by si namiesto toho mal brať to, čo potrebuje a dávať to, čo môže dať. Človek by mal vždy pomáhať druhým a byť im k dispozícii. Mal by sa zrušiť politický systém, úradníci a polícia. Mali by sme si vládnuť sami.

Pán idealista to myslí dobre a svoje predstavy sa snaží aj uskutočňovať. Väčšinou toto pokusné štádium trvá niekoľko rokov a idealista potom zdeprimovaný odchádza, aby hľadal ďalšie ideály. Škoda, že bolo vynaloženej toľko zbytočnej energie. Pozitívna myšlienka pre tento typ ľudí by mohla byť o tom, že vidia a využívajú svoje šance k zmene tu a teraz, aby ich budúcnosť bola krajšia.

Ak sme sa našli v niektorom z týchto príbehov, postačí, aby sme sa zamysleli nad pozitívnou afirmáciou. Ponúka riešenie na našej ceste za dosahovaním správneho povolania a bohatstva.