Dnes je  27.01.2020                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

One Brain px px

  ONE BRAIN     

px
One Brain
px

One Brain je terapia, postup, metóda, ktorá nazerá na človeka ako celok a jej úlohou je vytvárať súlad medzi telom a dušou.

Počas odblokovania dochádza k zharmonizovaniu a súladu práce pravej a ľavej mozgovej hemisféry, pretože ak súlad chýba, človek má strach, pocit viny, hnevu, negatívne myšlienky.

Negatívne emócie, ktoré v sebe dlho potláčame, spôsobujú rôzne ochorenia, nespavosť, nesústredenosť, problémy s učením, pomočovanie a pod.

Úlohou terapie je hľadať príčinu problému a nezvaľovať vinu na ľudí a veci vo svojom okolí. Je potrebné si uvedomiť, že problém je predovšetkým a vo väčšine prípadov v nás, nie mimo nás.

Problémy pri výchove a vzdelávaní deti rôznych vekových kategórii zahrňujú hlavne ťažkosti s písaním, čítaním, počtami, zamieňaním písmen, prípadne číslic. Niektoré deti "trpia" na hodinách telesnej výchovy či kreslení, sú nepriebojné, alebo príliš hyperaktívne. Napriek zlepšeniu výchovno - vzdelávacieho systému sa často stretávame s deťmi, u ktorých výsledky nezodpovedajú očakávaniam. Jednou z možností, ako pomôcť takýmto deťom je metóda One Brain ( v preklade Jednotný mozog). Názov metódy je odvodený od "ideálneho mozgu", keď pravá a ľavá hemisféra spolupracujú v dokonalej rovnováhe.

Pravá mozgová hemisféra vidí obraz ako celok, jej pohľad je holistický, je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor a nie čas, pracuje s obrazmi, farbami, so symbolmi, je schopná neobmedzeného vnímania, nepozná pojem strach a neposudzuje. Je nositeľkou ženskej zložky nášho "ja".

Ľavá mozgová hemisféra logicky uvažuje, analyzuje, posudzuje, lineárne vníma a kladie dôraz na detaily, vníma strach, orientuje sa časovo, kontroluje, zodpovedá za názorové presvedčenia a je nositeľkou mužskej zložky nášho "ja".

V našej ľavej mozgovej hemisfére existuje oblasť zodpovedná za prežitie a nazýva sa Spoločná integračná plocha - SIP). V stresových situáciách sa môže tzv. "odpojiť" až 75 % činnosti mozgu. Neurologická reakcia na negatívne informácie naberie formu neurologickej blokády, ktoré umožňujú človeku iba reagovať, nie logicky myslieť, ovláda nás pocit bezmocnosti, nie sme schopní správne jednať. Opakujeme pritom stále rovnaké, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie.

Negatívny zážitok spôsobí zablokovanie energetického prúdenia na mozgovej úrovni a následne aj v príslušnej časti tela. Výsledkom môže byť mnoho duševných aj fyzických ťažkostí, napr. alergie, bolesti hlavy a chrbta, obezita, rôzne typy závislosti, fóbie a podobne.

Pomocou metódy One Brain môžeme veľmi ľahko určiť príčinu stresu a jeho emotívny dosah a odstrániť strach alebo bolesť zo spomienky na danú situáciu a navodiť normálny, účinný neurologický tok.

V systéme One Brain používame svalový test, ktorý spočíva v tom, ak veľmi jemne zatlačíme dlaňou na mierne predpaženú ruku klienta, pomocou biologickej spätnej väzby získame odpoveď na svoju otázku. Záporná emócia sval oslabí, kladná ho spevní. Toto nám umožní, aby sme sa dopracovali k potrebným informáciám a príslušnej technike, prostredníctvom ktorej môžeme energetickú blokádu jemne a účinne odstrániť. Vzťah "mozog - sval" je totiž obojsmerný a vhodnými pohybmi svalov môžeme spätne ovplyvňovať mozog.