Dnes je  12.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia človeka px px px

  LÁSKA AKO ALFA – OMEGA NÁŠHO BYTIA                            

px

„Láska je účinok, ktorého príčina leží mimo nášho vnímania“

Obrázok

Láska je stredom nášho života, vyvoláva obavy a zostáva tajomstvom, ktoré rozum nedokáže odhaliť.

Láska uniká všetkým pokusom ohraničiť ju, objasniť a uchopiť. Môže nás vyniesť do extázy, alebo zraniť tak, že sa nespamätáme do konca života.

Láska je najsilnejšia tvorivá sila vo vesmíre, ktorá do nášho sveta vyžaruje z neznámej, väčšej dimenzie.

Lásku si nedokážeme aj napriek veľkej snahe vynútiť, utvoriť. Môžeme ju nachádzať v prípade, že všetky úsudky, ideológie odsunieme stranou a s otvoreným a vnímavým srdcom kráčame životom. Potom už nečakáme princa z rozprávky, ale kúzlo lásky nachádzame všade, v ostatných ľuďoch, v prírode, v maličkostiach, ktorým inokedy nevenujeme pozornosť.

Láska prináša očarenie

Keď sa nás zmocní láska, v očiach ostatných vzbudzujeme smiech a vnímame svet iným spôsobom. Žijeme v čarovnom svete, bez hodnotenia, či z toho budeme niečo mať, alebo nie. Láska má mnohé podoby, dokáže rozvíriť nielen naše hormóny v tele, ale celý život. Milovať je viac ako byť milovaný. Keď sme pripravení milovať, vraciame nášmu životu kúzlo. Očami lásky nepozeráme už len na chyby, ale vnímame jedinečnosť a krásu i v nedokonalosti.

Láska znamená stratiť samého seba

Láska nie je tovar, ale sila, ktorá prúdi a môže sa šíriť a prejavovať bez zábran. Nekladie podmienky a rozvíja sa vtedy, keď opustíme ego a stratíme sa v niekom alebo niečom. Ego so svojimi obavami, nádejami a predpokladmi a silnou potrebou bezpečnosti, sa cíti ohrozené nevypočítateľnosťou lásky. V každom z nás však existuje túžba odovzdať sa, nechať padnúť svoje ochranné steny. Vieme, že skutočné šťastie, sloboda a naplnenie môžeme nájsť len v priestore oduševnenia??????? Láska k životu je ochotná otvoriť sa a vnímať jeho krásy rovnako ako rozpory, akceptovať, že život je pominuteľný a hlavne chce, aby sme menej rozmýšľali, posudzovali, kritizovali. Rozum nikdy nemôže lásku pochopiť. On je iba dieťaťom okamžiku a dovolí nám dotknúť sa jej vtedy, keď sa v nej úplne stratíme.

Láska - to je predovšetkým pozornosť

Ponoriť sa do okamžiku môžeme vtedy, keď sme pozorní, bdelí a prítomní. Pretože láska nehodnotí, neposudzuje, umožňuje všetkému, aby bolo také, aké práve je. Zbavme sa predsudkov a zverme sa spontánne do rúk okamžikov, až tak odhalíme ich čaro.

Láska znamená objať tieň

Zdá sa, že milovať, keď všetko ide tak ako má je dobré. Ale to znamená klásť požiadavky. Láska však potrebuje neustále zmeny, má vlastný rytmus a zákony. Je záhadou, prečo niektoré vzťahy prekonajú problémy a dlhé odlúčenie, zatiaľ čo druhé temer bez príčiny stroskotávajú? Medzi niektorými ľuďmi existuje spojenie po celý život, aj napriek tomu, že nemajú vlastne žiadny vzťah. Oni jednoducho cítia, že ide o viac ako iba o pekné pocity lásky.

Láska je potravou pre dušu a tá je tu preto, aby získavala skúsenosti

Láska nečaká na dokonalosť, nesnaží sa o perfektné vzťahy. Má pochopenie pre ľudské slabosti. Ľudí, ktorých stretávame vo svojom živote, sú partnermi našej duše. A duša nerozlišuje dobré alebo zlé skúsenosti. Ide svojou vlastnou cestou a iba ona vie, kam cesta vedie. Nepríjemné stránky lásky ako žiarlivosť, vlastné nároky, strach zo straty, odlúčenia sú síce bolestivé, ale dávajú príležitosť vojsť do vlastného vnútra a pochopiť, čo naša duša skutočne chce. Rozum nemôže pochopiť podivuhodné cesty lásky ani vyriešiť obtiaže s nimi spojené. Iba vďaka láskyplnej podpore a pozornosti sa môže vyvíjať vnútorné porozumenie, ktoré siaha omnoho hlbšie ako porozumenie racionálne.

Láska sa spája s rizikom

Rozhodnúť sa pre lásku je vždy riziko, pretože neexistuje žiadne poistenie či záruka. Už či prežívame šťastie alebo nie, náš život sa stáva bohatejším, plnejším, živším. Dozvieme sa viac o sebe, o našej zázračnej sile, o slabostiach a veľkosti a priblížime sa k tajomstvu života. A na konci života si možno nepoložíme otázku, koľko sme zarobili alebo ako úspešne sme zvládli svoj život, ale ako silne sme milovali.

Láska je vždy mladá a prítomná, ak pred ňou neuzatvárame svoje srdce a zmysly v domnienke, aby sme neutrpeli porážku a sklamanie.

Láska je najväčšie kúzlo. Jej sila uvádza všetko do pohybu a je silnejšia ako akýkoľvek proces myslenia. A môže a dokáže všetko zmeniť. Jej skutočným domovom nie je tento svet. To, čo tu prežívame ako lásku, je iba odrazom omnoho silnejšieho svetla, ktorého krásu môžeme iba tušiť.

Túžba človeka po láske na zemi je iba spomienkou na zdroj všetkého. Aj v šťastných vzťahoch často zostáva v srdci malé nenaplnené miesto. To je túžba duše po dokonalom milenci – po jednote s naším skutočným JA.

CVIČENIE:

Ešte dnes urobme niečo, čo je motivované láskou. Môže to byť úplne jednoduchá vec: láskyplne pripraviť jedlo, vypočuť niekoho bez odsudzovania alebo iba očami lásky pozorovať svoje okolie ( a seba samého).

MOTIVAČNÉ CVIČENIE - ČAROVNÁ MOC LÁSKY

A/ Spomeňme si na očarenie, keď sme boli zamilovaní. Nie je podstatné, koľko sme mali rokov, do koho a do čoho sme boli zamilovaní. Spomeňme si na človeka, zviera, miesto, ktoré máme radi. Všetko to, čo nám môže privolať pocit lásky, je dovolené. Potom si tento pocit a jeho intenzitu prenesme do súčasného vedomia. Pokúsme sa v sebe nájsť „miesto“, odkiaľ tento pocit lásky vyšiel. Hľadanie sa môže zdať obtiažne, neide o fyzické miesto. Keď vnútorný bod máme, zotrvajme v ňom. Z tohto bodu vedomia môžeme potom kedykoľvek vyvolať schopnosť milovať.

B/ Predstavme si, že prežívame milostnú romancu so životom. Pokúsme sa milovať všetko, čo počas dňa stretneme. Milostná romanca sa rozvinie vtedy, keď s láskou prijmeme všetko, čo zažijeme. Venujme pozornosť všetkému, čo zažijeme, aj keď sa pri tom môžeme cítiť zvláštne. Naša rovnocenne rozdeľovaná pozornosť je prejavom lásky a podpory života ako celku. Je veľmi dôležité naučiť sa vyvolávať pocity lásky vo vlastnom vnútri a nečakať, že prídu zvonku.

ZRKADLOVÝ OBRAZ – CVIČENIE PRE POKROČILÝCH

Predstavme si, že pri stretnutiach s kýmkoľvek a čímkoľvek sa akoby pozeráme do zrkadla. To, čo vnímame vo vonkajšom svete, sme my sami. Iba v inej podobe. Robme toto cvičenie s predmetmi, rastlinami, zvieratami, ľuďmi. Prijímajme všetko ako súčasť seba a povedzme si: „ I toto som ja“. Na začiatku sa možno budeme trocha nudiť a povieme si v mnohých prípadoch, že toto určite nie sme my. Aj napriek tomu sa pokúsme utvoriť spojenie s tým, čo vidíme a dajme na intuíciu a pocity. Akonáhle sa zamotáme do myšlienok, na chvíľu prestaňme, uvoľníme sa a pokračujme.

Keď cvičenie robíme v styku s inými ľuďmi, dávajme pozor, aby sme ich neobťažovali. Vnímanie má byť jemné a láskyplné. Uvedomme si, že aj napriek očividným rozdielom máme so všetkými mnoho spoločného.

Všetko, čo stretávame, odráža nejaký aspekt, ktorý je prítomný i v nás samých. Po určitej dobe a prevádzaní cvičenia zistíme, že sa ruší pocit oddelenia od ostatného sveta. A potreba odsudzovať ostatných bude slabnúť, až pominie.