Dnes je  12.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia človeka px px px

  PRINCÍP ŽENSKEJ DOKONALOSTI  
  Článok uverejnený v časopise Imidž. Časť 3.

px

Dôležité je byť sami sebe autoritou

Obrázok

Budovanie osobnostnej celistvosti znamená žiť v láske, pravde a čestnosti

„Duša musí rásť, kým je na Zemi, a to prostredníctvom úsilia s použitím vôle,“napísal kedysi dávno Edgar Cayce. Vôľa je však premenlivá veličina a niekedy nám pomáha, inokedy nie. Jej najväčšou motiváciou je láska. Pozrime sa na ďalšie atribúty prebúdzania univerzálnej dokonalosti ženy. Je to cesta, na ktorej nemôžeme mať väčšieho nepriateľa, ako neskrotenú myseľ. Existujú určité druhy mysle, a to objektívna, subjektívna, podvedomá a univerzálna. Nikto však pre nás nemôže urobiť viac, než dobre ovládaná a zharmonizovaná myseľ.

Princíp objektívnej mysle
Objektívna myseľ je tou časťou, za pomoci ktorej vnímame deje a premýšľame. Pri narodení táto myseľ nepozná nič a tiež si nič nepamätá. Je uzatvorená v poli skutočných udalostí, ktoré môžeme vidieť, počuť, cítiť, nahmatať, ovoňať. Ide taktiež o neúčinný a nespoľahlivý spôsob využívania mysle, pretože dve osoby nevnímajú rovnaké veci rovnako. Objektívne poznatky sú poznatky z dojmov, ktoré sme zakúsili, alebo ich máme sprostredkovane od blízkych. Veľa z nich je falošných, aj keď im veríme. Veľká väčšina ľudí neustále jedná pod vplyvom falošného vedomia a poznatkov. Výsledkom je to, že neustále zažívame polovičné úspechy a sklamania. Aj napriek tomu, že objektívna myseľ je krehká a nepresná, je kormidelníkom, lebo obsahuje našu pozornosť, rozum, túžbu, vôľu a obrazotvornosť. Pozornosť nás privádza k činnosti, akonáhle sa snažíme rozlúštiť zložitý problém, alebo naučiť sa niečo naspamäť. Rozum nám umožňuje, aby sme sa rozumne a správne rozhodli. Túžba je premenlivá, ale má v sebe dynamickú silu, ktorá nás núti k vykonaniu mnohých vecí. Vôľa je premenlivá, niekedy nám dobre napomáha, inokedy nie. Práca s ňou si vyžaduje veľmi pozorné zaobchádzanie. Obrazotvornosť znamená tvorbu obrazov, predovšetkým duševných.

Motiváciou vôle je láska
Ďalšou dôležitou oblasťou prebúdzania univerzálnej dokonalosti ženy je sila vôle, pretože tam, kde je vôľa, je aj cesta. Vôľa je priamo úmerná sile našej individuality a jej zmyslom je upriamovať, motivovať a konať. Robme veci kvôli sebe a preto, že ich chceme robiť. Nie preto, aby sme plnili záväzky a očakávania iných. Rozmyslíme si, čo v skutočnosti chceme robiť. Hovorme milým a pevným hlasom, bez nepriateľstva a vyzývavosti to, čo chceme, pretože poznáme svoje túžby. Naša voľba by mala byť slobodná a každé naše rozhodnutie v sebe ukrýva energetickú výmenu. Pri ťažkých rozhodnutiach sa poraďme s druhými, ale konečné rozhodnutie by malo vychádzať z nás. Rozšírením nášho vnútorného vedomia a oslobodením mysle od strachu sa môžeme zbaviť jej zmäteného chodu a dovoliť našim vnútorným zdrojom, aby nám ukázali správnu cestu. Iba silné emocionálne energie dokážu pohnúť našou vôľou. Nechajme sa viesť hlasom srdca a spoznáme, že najlepšou motiváciou vôle, je láska.

Dôvera hlavnou podmienkou úspechu
Otázky typu: „ Čo je mojím životným poslaním, čo rada robím a čo chcem robiť, mám na to prirodzené schopnosti a prinesie mi to radosť ? “ Alebo, ktoré moje najhlbšie túžby ma najväčšmi motivujú? Smeruje moja motivácia k môjmu osobnému dobru? Akú mám zodpovednosť voči sebe samej, voči svojej rodine, svetu? Pri odpovediach sme určite skonštatovali, že cesta do vlastného vnútra, je náročná. Predstavuje silnú vieru vo vlastnú osobu. Je to odvaha nasledovať svoje srdce na riskantnej ceste do neznáma. Nikdy nevediac, ale dôverujúc, že dvere sa otvoria. Dôvera je hlavnou podmienkou. Zanechajme svoje staré tvrdenia a sústreďme sa na prítomnosť. Bez pevnej vôle a viery v intuíciu sa nám bude ťažko postupovať dopredu. Pamätajme si, ak chceme tvoriť v tomto svete, musíme pamätať na dobro všetkých a správať sa ako hudobník v symfonickom orchestri. Nalaďme svoje nástroje na rovnakú výšku a hrajme rovnakú partitúru. Sledujme dirigenta, ale konajme v súlade so svojím vnútrom a hrajme svoj part. Ak žijeme v harmónii, nemusíme sa zaoberať tým, čo bude, čo budeme robiť, alebo čo budeme mať. Všetko, čo budeme potrebovať, dostaneme. Nepripútavajme sa však k výsledku.

Sny súčasťou subjektívnej mysle
Subjektívna myseľ je najzaujímavejším úkazom zo všetkých duševných javov, pretože je zložitá a má sklon robiť mnoho neočakávaných vecí. Pri narodení má názornú a hlbokú zakorenenú znalosť a pamätá sa na všetko, čomu sa pokolenia kedy vôbec naučili. Obvykle je subjektívna myseľ miestom našej skromnosti a jemných myšlienok. Máme tu náš spôsob výchovy, zmysel pre umenie, spoločenské styky, dobročinnosť, vernosť. Na rozdiel od objektívnej mysle, ktorá nepozná nič len to, čo sa naučí po narodení, pri subjektívnej mysli tomu tak nie je. Patria tu aj naše sny, pričom väčšina snov sa zdá byť bláznivá a nerozumná, ale je to iba zdanie. Keď spíme, subjektívna myseľ robí to, čo by sme si priali urobiť a neurobili sme pokiaľ sme bdeli. V tejto mysli sa nachádza taktiež „väznica“, v ktorej človek väzní premenlivé spomienky spoločne s túžbami, ktoré považuje za mylné a nemravné. Tieto túžby, sklony a komplexy sa združujú a tvoria najškodlivejší komplex – komplex menejcennosti. Ten je hlboko zakoreneným pocitom a tvorí základňu pre nerozvážnu činnosť, úbohý úsudok, sklamanie, neúspech. V subjektívnej fáze mysle je aj „sféra omylu“, do ktorej nikdy neprenikla pravda. Je prameňom mylných názorov, povier, tajomných podozrení a nenávisti. Ide iba o obyčajné našepkávanie „sféry omylu“, ktorá sa prejavuje vo všetkých ľudských činnostiach, ovplyvňuje a určuje ľudské činy. Výsledkom je zmätok v rôznych životných záležitostiach.

Myšlienka a podvedomá myseľ
Podvedomá myseľ je súčasťou nášho duševného „domu“ ešte predtým, než bolo vytvorené naše telo. Pri zrodení má v sebe všetku múdrosť Univerzálnej tvorivej mysle. Má „spojenie“ s každou časťou a každým orgánom nášho tela. Za pomoci siete nervstva sústredeného v častiach mozgu a miechy, v ktorých vykonáva svoju činnosť. Sieťou nervových zakončení vysiela svoje správy, predáva inštrukcie a rozkazy. Sila, ktorú používa je nervová energia, podobná elektrine. Podvedomá myseľ vykonáva svoju prácu za pomoci myšlienky. Myšlienka tvorí určitú chemickú formulku alebo mechanickú akciu, pri ktorej sa formulka uskutoční a mechanická akcia prevedie. Ľudské žľazy odpovedajú na myšlienku podvedomej mysle, sval odpovedá na myšlienku objektívnej mysle. Myšlienky strachu alebo zloby prenikajú až do podvedomej mysle a ovplyvňujú nepriaznivo obvyklý beh organickej činnosti. Okrem toho môžu nepriaznivo ovplyvňovať aj činnosť srdca, nad ktorým však objektívna myseľ nemá moc.

Slová a myšlienky liečia

Naše slová a myšlienky prenášajú do podvedomej mysle námety liečby, ktorá ich prijme a uskutoční. Lekári túto pravdu doposiaľ nechcú prijať a trvajú na tom, že organické poruchy vyžadujú lieky, operácie a iné zásahy. V praktickej psychológii napríklad používame vytrvalé opakovanie predpísaných formuliek. V istej dobe opakujeme iba jednu, nie dve spolu. Ak sme napríklad vo finančnej tiesni, používame formulku do dosiahnutia želaného úspechu. Keď nás trápi nejaká bolesť, nájdime si pokojné a tiché miesto. Opakujme si niekoľkokrát za sebou formulku: „Hodinu za hodinou, deň za dňom, stávam sa zdravá každým spôsobom“. Potom obráťme myšlienky na onú bolesť a hovorme si tak rýchle, ako sa len dá: „Odchádza to, odchádza to, povoľuje to, povoľuje to, uľavuje sa mi, uľavuje sa mi.“ Opakujeme podľa možnosti ,čo najrýchlejšie, bez prestávky, aj stokrát. Dôležité je slová opakovať čo najrýchlejšie za sebou a bez akejkoľvek prestávky. Neustále opakovanie slúži na to, aby idea „odchádza to“ bola izolovaná. Rýchlosť opakovania zasa slúži na to, aby objektívnej mysli nebola poskytnutá príležitosť zamiešať sa a povedať: „Klameš, veď sa ti darí horšie!“ Dodržiavajme presné formulovanie a nepoužívajme typ formulky: „Poľavuje to“ alebo „ Už to odišlo“, pretože by sme dosiahli to, že naša subjektívna myseľ bude popierať toto uisťovanie. To je takzvaný zákon o opačnom úsilí.

Univerzálna myseľ existuje všade. Má mnohé fázy a spôsoby činnosti. Fázy môžeme prirovnať k rôznym zvukovým dielam. Žaluď, vajíčko kačice, motýľa, tiež ľudská pohlavná bunka, to všetko sú iba kúsky fyzickej hmoty bez zmyslov zladené rôznymi fázami Univerzálnej mysle. Žaluď reaguje na dubovú fázu Univerzálnej myšlienky a vyrastie na dub. Ľudská zárodočná bunka reaguje na ľudskú fázu Univerzálnej myšlienky a vyvíja sa v ľudské telo. Ľudská myseľ jednotlivca je iba fluoroskopický odraz Univerzálnej tvorivej mysle. Všetky druhy „inšpirácie“ v literatúre, hudbe, umení predstavujú prípady, keď jednotlivci dosiahli spojenie s týmto bohatým zdrojom znalostí, vedomostí a zážitkov, obsiahnutých v Univerzálnej mysli.