Dnes je  12.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia človeka px px px

  PRINCÍP ŽENSKEJ DOKONALOSTI  
  Článok uverejnený v časopise Imidž. Časť 2.

px

Myšlienky formujú presvedčenia, z ktorých sa skladá realita

Obrázok

Princíp ženskej dokonalosti

Najväčší rozdiel medzi mužom a ženou je v psychickej štruktúre ich mozgu. Ženy dokážu ľahšie prenášať informácie medzi ľavou a pravou mozgovou hemisférou. Niekedy však môžu ľahko podliehať chaosu. Podstatné je to, aby sme pochopili, že čomu veríme, to priťahujeme a zažívame vo svojom každodennom živote. Myšlienka sa mení na skutočnosť. Všetko to, na čo sa sústreďujeme, rastie. A všetko to, čo chválime, sa rozvíja. Sila pozitívneho myslenia funguje. Predstavivosť privoláva žiadaný výsledok. Upriamujme svoju myseľ na to, po čom túžime. Nie na to, čoho sa bojíme. Vedieť rozlišovať znamená, konkretizovať svoje osobné želania, avšak zotrvať v prítomnosti. Len tak sa nám splnia. Opravme svoju minulosť tvrdeniami som, môžem, konám.

Sila pozitívnej myšlienky
Na svoj duchovný rast môžeme využiť cvičenie s pozitívnymi tvrdeniami typu: zo dňa na deň sa cítim po každej stránke lepšie a lepšie, som svetlo, som láska, som „bohyňa“, som zdravá, múdra a mám všetko, čo potrebujem, som ochotná prijať všetko, čo je pre mňa dobré, som bdelá, sústredená a v harmónii so svojou dušou, počúvam hlas svojho srdca a napĺňam svoj život radosťou, počúvam hlas svojho „strážcu“ a žijem vo všadeprítomnom tu a večnom teraz, moja myseľ je čistá, dôverujem univerzálnej prozreteľnosti, o všetky moje potreby a túžby je postarané, mám radosť zo svojej práce, pracujem s maximálnym nasadením a dostávam odmenu, s ktorou som spokojná, milujem stále viac a viac, mám stále viac a viac životnej sily, moje vzťahy sú vynikajúce. Afirmácie opakujeme počas dňa niekoľkokrát dovtedy, pokiaľ nedosiahneme požadovaný úspech.

Naše myšlienky formujú presvedčenia, z ktorých sa skladá naša realita. Aj kolektívne formy myslenia vytvárajú kvalitu tohto sveta. Preto najsilnejšou politickou aktivitou, ktorú môžeme vykonávať, je podporovať pozitívnu predstavu vlastnej premeny, svetového mieru a uzdravenia planéty.

Obrázok

Ilúzia kontra realita
Veľakrát to, čomu veríme, že je pravda, však vôbec nemusí byť pravda. Naše subjektívne „filtre“ často deformujú náš pohľad na realitu a život sa stáva jednou veľkou ilúziou. Tá, na jednej strane, reprezentuje krásu a na druhej strane vytvára čarovný závoj, ktorý nás opája, aby sme uverili, že prchavé pozlátka, ktoré vidíme, sú skutočné. Často sa stotožňujeme s rôznymi myšlienkovými formami a nechávame sa vtiahnuť do moci ilúzie. Snenie nás privádza do iného času a priestoru. Život sa nám javí ako magické obrazové predstavenie mysle a každý deň si vytvárame snovú realitu, s ktorou sa stotožňujeme. Staviame si svoj svet fantázie, pretože sme presvedčení, že je skutočný. Uvedomme si, že tvoriť a prejavovať kreativitu je naše univerzálne právo. Ilúzia nás láka a privádza často na slepú koľaj, aby pokrivila našu realitu. Darí sa jej to za pomoci očarenia, ambícií, sebeckých záujmov, materiálnych túžob. Ak uviazneme v týchto okovách, začne nás prenasledovať strach spojený s existenčnými problémami, s pocitmi plnými pochybností, márnivosti a depresií.

Myseľ je ako jazero
Nasledujme svoju cestu a cieľ, svoju „univerzálnu matku“, v ktorej sa spája múdrosť a svetlo, láska a uvedomenie. Naša myseľ sa podobá na jazero, ktorého hladina je rozbúrená búrkami našich emócií. Aby sme spoznali svoje vnútro, potrebujeme utíšiť svoje emócie a stotožniť sa s kozmickým vedomím. Svoj vnútorný svet, vesmír si tkáme z vlastných myšlienok, rozhodnutí a skutkov. Najhlbšie uspokojenie budeme zažívať z toho, čo urobíme pre druhých a pre svoj život. Tešme sa z vlastnej žiarivej individuality, verme si. Buďme čestní vo vzťahu k sebe a statoční. Naučme sa povedať nie, ak niečo nechceme urobiť a prijať, áno tomu, po čom skutočne túžime. Nasledujme svoju víziu, svoje vnútorné svetlo a rovnováhu.

Traumy sú kľúčom ku zmene
Existujú reálne aj imaginárne bariéry, ktoré nám bránia prebudiť svoju energiu a urobiť to, čo chceme. Ak nežijeme radostne a nerobíme to, čo si želáme robiť pre seba a pre blaho svojho okolia, žijeme podľa modelu, ktorý nás obmedzuje a energeticky vyčerpáva. Preskúmajme hodnoty, podľa ktorých žijeme. Všímajme si svoje obmedzujúce tvrdenia. Pochopme, že v každej situácii zodpovedáme za seba my sami a počúvajme, čo nám hovorí naša intuícia. Protirečenia a bolesť prežime, pozorujme ich štruktúru, uvoľnime ju a vytvorme priestor na celkové oslobodenie, a zároveň uzdravenie. Naše emocionálne poranenia, sú zároveň výzvou k našej vnútornej obrode. Vďaka nim sa spájame s univerzálnym vedomím a dokonalosťou. Trauma je správou o tom, že niečo staré a nefunkčné nás brzdí v raste, a preto musí zaniknúť. Prichádzajúca zmena, ktorá je súčasťou nášho duchovného rozvoja, prinesie so sebou novú a pozitívnu energiu do ďalších dní.

Bádanie do útrob duše
Napíšme si zoznam toho, čo by sme mali urobiť počas najbližších troch mesiacov, aby sme obnovili svoju univerzálnu žiaru a spojili sa so strážcom svojho osudu. Odpovedzme si na otázky typu: „ Ktoré veci chceme urobiť v čo najkratšom čase? Ako chceme podporovať a rozvíjať svoje nadanie? Ktoré knihy si máme preštudovať? Ktoré cvičenia a zručnosti budeme potrebovať na svojej ďalšej ceste?“

Máme v sebe zakódovaných veľa výchovných programov, ktoré oddeľujú to, čo v skutočnosti sme od toho, čo si myslíme, že sme. Po intenzívnom bádaní a trpezlivom cvičení s pozitívnymi myšlienkami, sa nám môže podariť odhaliť svoju pravú podstatu. Pozorujme sa v rozličných životných situáciách, aby sme spoznali ako reagujeme a ako využívame svoj čas teraz a na tejto planéte.