Dnes je  27.01.2020                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Regeneracia - Diochi px px px

  OZÓNOTERAPIA – STO ROKOV STARÁ, ALE EFEKTÍVNA LIEČEBNÁ
  METÓDA
                           

px

Ozónoterapia predstavuje vysoko efektívny spôsob aplikácie lekárskeho ozónu pre liečebné účely, a to so širokým spektrom pôsobenia. Ide o multidisciplinárnu metódu, ktorá dopĺňa klasické liečebné postupy. Veľký záujem o tento spôsob liečby, bol odštartovaný na základe stanoviska celosvetovej ozónovej asociácie International Ozone Association, ktorá vznikla v roku 1973. Zaoberá sa všetkými aspektami pôsobenia a využitia ozónu na Zemi. Združuje výskumné ústavy, univerzity, vedcov, lekárov, technológov, spotrebiteľov, ktorí využívajú vlastnosti ozónu. Ozónoterapia má schopnosť pôsobiť pri likvidácii vírusov, baktérií, spórov a bunkového stresu, ktorý zohráva najdôležitejšiu úlohu pri závažných ochoreniach. Už aj na Slovensku existujú pracoviská s využitím ozónu. My sme navštívili jedno z nich. Oslovili sme jeho zakladateľa, MUDr. Vladimíra Hostýna, MPH – viceprezidenta sekcie pedikúry Asociácie profesionálov pre krásu a relaxáciu. A opýtali sme sa ho na výhody a úskalia využitia tejto vynikajúcej doplnkovej liečebnej metódy.

Ako dlho a prečo sa venujete ozónoterapii?

Teoreticky som sa problematike ozónoterapie začal venovať asi pred dvomi rokmi , a to v súvislosti s objavením sa prípravkov z ozónu viazaného na olivový olej na Slovensku a s jeho využitím v starostlivosti o nohy. V auguste 2005 som sa rozhodol pre nákup generátora ozónu, a tu sa aj kdesy začali moje prvé praktické skúsenosti s využívaním ozónoterapie v praxi.

Čo je ozón a aké sú jeho vlastnosti?

Ozón je svetlomodrý, veľmi nestabilný plyn, ťažší ako vzduch s charakteristickým zápachom, ktorý môžeme cítiť napríklad po letnej búrke. Túto premenu vzdušného kyslíka pôsobením elektrického výboja na plyn nazval v roku 184O prof. F.C. Schonbein ozein – ozón, čo znamená vydávať vôňu. Aj v našom tele vznikajú pri reakcii vody s kyslíkom peroxidy a uvoľňuje sa ozón. Vo voľnej prírode vzniká ozón pôsobením elektrického výboja pri blesku, UV žiarení vo vyššej nadmorskej výške, alebo na hladine veľkých vodných plôch. Ochranná vrstva ozónu v stratosfére sa správa ako filter a absorbuje podstatnú časť UV žiarenia. Molekula ozónu je veľmi nestabilná a tvoria ju tri atómy kyslíka. Oxidačné schopnosti radia ozón medzi prípravky, ktoré likvidujú jedovaté aromatické látky, kyanidy, síru, fenoly či karcinogény. Ozón zabíja baktérie, vírusy a plesne a preto sa tieto jeho dezinfekčné schopnosti využívajú napríklad pri úprave vody, vo farmaceutickom či potravinárskom priemysle.

Aké sú prednosti využitia lekárskeho ozónu?

Zaujímavé je použitie ozónu v lekárskej praxi. Z laboratórnych štúdií a overených klinických skúšok sú známe vynikajúce účinky pri podpore prekrvenia všetkých tkanív, vrátane centrálnej nervovej sústavy, pri bakteriálnych, plesňových a vírusových ochoreniach. Ozón má na organizmus imunoreštauračný efekt, teda pôsobí pri autoimúnnych poruchách a alergiách, dodáva energiu pri fyzickej aj psychickej záťaži, urýchľuje regeneráciu rán, zlomenín, aktivizuje erytrocyty, enzymatické antioxidanty a radikálové zametače, čím spomaľuje starnutie a likviduje zápaly v tele. Nemenej významný je aj jeho protinádorový účinok.

S akými ochoreniami vás najčastejšie pacienti navštevujú?

Lekársky ozón je zmes medicínskeho kyslíka a ozónu pripraveného z medicínskeho kyslíka. Pretože je ozónová molekula nestabilná, jeho lekárska forma sa musí použiť bezprostredne po jeho príprave. Spôsoby aplikácie sú rôznorodé a o výsledku liečby rozhoduje správna indikácia . O forme aplikácie a dávkovaní zasa rozhoduje typ ochorenia a aktivita chorobného procesu. Spôsoby aplikácie sú systémové a lokálne. Medzi systémové zaraďujeme veľkú autohemoterapiu, intravenózne podanie ozonizovaných roztokov . Medzi lokálne aplikácie patria napríklad malá autohemoterapia, vnútrosvalová aplikácia, aplikácia do akupunktúrnych bodov, obklady a výplachy rán . Niektoré aplikácie sú zmiešané, napríklad aplikácia ozónu do hrubého čreva. Na jednej strane ovplyvňujeme sliznicu hrubého čreva, bakteriálnu flóru v čreve a následne jeho peristaltiku. Na strane druhej, po vstrebaní sa do venózneho riečišťa, ovlyvňujeme pečeň a následne celý organizmus. Dobrou indikáciou sú cukrovka, poruchy metabolizmu tukov, celkové vyčerpanie a chronický stres.

Kedy sa ozónoterapia neodporúča?

Ozónoterapiu nie je vhodné aplikovať pri akútnych orgánových krvácaniach, kde je riziko zhoršenia stavu, pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy, zvýšenom krvnom tlaku, akútnych intoxikáciách alkoholom, infarkte myokardu, gravidite, vysokých horúčkach, sklonom ku kŕčom, hypokalcinemii, alergii na ozón. U cukrovkárov treba venovať zvýšenú pozornosť kontrole hladiny cukru, nakoľko aplikácia ozónu zlepšuje využitie cukru v bunkách a môže sa následne rozvinúť hypoglykemický stav.

Existujú iné spôsoby využitia ozónu?

Ozónovú terapiu možno využiť v kozmetike, pri zvýšenej tvorbe vrások a trudovitosti, pri obnove pružnosti pokožky, celulitíde. Zaujímavé je použitie ozónu pri ošetrovaní rán a popálenín. Liečbu ozónom odporúčame úspešne kombinovať s používaním vitamínov, antioxidantov, koenzýmu Q 1O a samozrejme bioinformačných prípravkov a čajov firmy Diochi.

Čo považujete v ozónoterapii za svoj najväčší úspech? Použitie ozónu rozšírilo moje liečebné možnosti. Úžasné je to, že bez použitia liekov, čo sú cudzorodé látky mnohokrát toxického charakteru, som schopný pomôcť v mnohých prípadoch ľuďom, ktorí už prakticky vyčerpali všetky možnosti klasickej medicíny. Alebo im jednoducho tieto postupy priniesli iba čiastočnú úľavu. Aj pre mňa , s takmer tridsaťročnou praxou, sú niekedy účinky podaného ozónu prekvapujúce. Či to bolo liečenie pacienta s herpes zoster alebo liečenie pacientov s platničkovými problémami. Prekvapujúce sú výsledky u pacienta s únavovým syndrómom. Došlo uňho k výraznému zvýšeniu maximálnej záťaže na byciklovom ergometri po piatich infúziach ozonizovaného fyziologického roztoku. Sľubné výsledky pozorujeme aj u pacientov po náhlej srdcovo-cievnej príhode, s myasteniou gravis, boreliózou. Aj napriek tomu, že pôvodným zámerom využitia ozónu bola jeho aplikácia pri liečbe diabetickej nohy, kombinácia lokálnej a systémovej aplikácie priniesla mnoho vynikajúcich liečebných výsledkov.